Categories
perisian

Pindah surat ke dari KMail ke Icedove/Thunderbird

Lokasi surat kmail = ~/.kde/share/apps/kmail/mail
Lokasi surat icedove = ~/.mozilla-thunderbird/

Untuk pindah dari kmail ke icedove, fail surat mesti dalam format mbox sedangkan format surat kmail adalah dalam maildir. Jadi pada kmail, buat satu subdirektori dalam format mbox dan salin surat-surat yang ingin dipindah ke dalamnya. Katakan nama subdirektori ini adalah Salinan.

Sekarang dalam ~/.kde/share/apps/kmail/mail ada satu direktori bernama .Salinan.directory, salin fail bernama inbox atau apa saja nama subdirektori surat anda pada kmail.

Pada ~/.mozilla-thunderbird/Local Folders/ buat satu subdirektori bernama Salinan.sbd dan fail teks bernama Salinan dan salin fail inbox tadi ke dalam Salinan.sbd

Untuk tutorial ini, saya telah merujuk kepada http://jajoma.blogspot.com/2005/01/how-to-import-kmail-into-thunderbird.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *