Categories
linux perisian

Compiz Fusion pada Debian Lenny

Untuk membolehkan efek 3D seperti kiub, tetingkap menggeliut/wobbly, efek api, efek air dan sebagainya, beberapa langkah perlu dilakukan:
* saya andaikan anda menggunakan DE GNOME

 1. Pasang pastikan pemacu grafik anda menyokong pecutan/acceleration 3D. Jika anda taip glxgears pada Terminal emulator, ada tetingkap dengan gambar gear berpusing. Jika sebaliknya, tanyakan kepada pengeluar kad grafik anda mengenainya.
 2. Sebagai root, tambah repo berikut pada /etc/apt/sources.list

  deb http://download.tuxfamily.org/shames/debian-lenny/desktopfx/unstable/ ./

 3. Dapatkan kunci GPG repo berkenaan
  wget http://download.tuxfamily.org/shames/A42A6CF5.gpg -O- | apt-key add
 4. Pasang pakej compiz-fusion-all
  aptitude install compiz-fusion-all
 5. Mulakan semula sistem X anda dengan Ctrl + Alt+ Backspace

Tip:
Untuk mulakan Compiz, taip fusion-icon atau tambah fusion-icon pada Sessions (System > Preferences > Sessions )

Tetapan fusion-icon boleh dilakukan dengan klik-kanan pada ikonnya (kiub biru pada sebelah kanan panel GNOME)

Cuba efek kiub dengan Ctrl + Alt + tekan butang kiri tetikus dan seret tetikus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *