Categories
rangkaian

Akses ke pelayan menggunakan ssh dan rsa key

Buat public key dan private key anda dengan ssh-keygen
ssh-keygen -t dsa

*jangan masukkan kata laluan jika tidak mahu menggunakan kata laluan

Katakan IP pelayan tersebut adalah 192.168.56.1 dan pengguna yang anda diberi akses adalah user
Salin public key anda ke pelayan itu
cd .ssh
scp id_rsa.pub user@192.168.56.1:/home/user

Log masuk ke pelayan tersebut
ssh user@192.168.56.1
*pelayan juga mesti telah melakukan arahan “ssh-keygen -t dsa” sebelum ini

Salin kandungan public key anda tadi ke fail authorized_keys
cat id_rsa.pub >> .ssh/authorized_keys

Buang public key tadi kerana anda tidak memerlukannya lagi
rm id_rsa.pub

Langkah keselamatan:
chmod 700 .ssh
chmod 644 .ssh/authorized_keys

Sekarang cuba log masuk ke pelayan tersebut semula. Kali ini tentu anda tidak perlu lagi memasukkan sebarang maklumat seperti nama pengguna dan kata laluan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *