Categories
internet linux rangkaian

Pelayan DNS dengan Bind

Nak buat pelayan DNS? Ni contoh pelayan DNS menggunakan sistem Debian GNU/Linux 5 dengan maklumat berikut

IP (bakal) pelayan DNS: 192.168.56.1
Domain yang hendak ditambah: umarzuki.my (contoh)
Pelayan emel yang hendak ditambah: mail.umarzuki.my dengan IP 192.168.56.2

Pasang dulu pakej bind9
aptitude install bind9

Tambah seperti berikut pada /etc/bind/named.conf

[code lang=’plain’]zone “umarzuki.my” {
type master;
file “/etc/bind/db.umarzuki.my”;
};[/code]

Buat fail db.umarzuki.my dalam /etc/bind
cd /etc/bind/
cp db.local db.umarzuki.my

Edit db.umarzuki.my seperti berikut:

[code lang=’plain’]$TTL 604800
@ IN SOA umarzuki.my. root.umarzuki.my. (
2 ; Serial
604800 ; Refresh
86400 ; Retry
2419200 ; Expire
604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS umarzuki.my.
@ IN A 192.168.56.1
@ IN MX 10 mail.umarzuki.my.
mail IN A 192.168.56.2[/code]

Mulakan semula servis bind9
/etc/init.d/bind9 restart

Edit /etc/resolv.conf (pada pelayan DNS) pada baris pertama
nameserver 192.168.56.1

Sekarang masa untuk menguji tetapan yang telah dilakukan
nslookup umarzuki.my

Output yang sepatutnya:

Server: 192.168.56.1
Address: 192.168.56.1#53

Name: umarzuki.my
Address: 192.168.56.1

Periksa pula sama ada rekod MX dirujuk kepada yang sepatutnya
host -t mx umarzuki.my

Output yang sepatutnya:

umarzuki.my mail is handled by 10 mail.umarzuki.my.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *