Categories
internet rangkaian

yum melalui proksi

Untuk membolehkan mengguna yum bagi memasang aplikasi melalui internet, /etc/yum.conf mesti diubah dengan menambahkan baris berikut:

proxy=http://192.168.1.1:8080

*jika IP pelayan proksi adalah 192.168.1.1 dan pada port 8080

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *