Categories
perisian

Memisahkan fail kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil dengan split

Contoh memisahkan fail .iso pmagic-4.11.iso yg berada di dalam $HOME/Documents/iso/

  1. Periksa md5sum
    md5sum Documents/iso/pmagic-4.11.iso
    Output yang akan terhasil seperti berikut:
    [code=”plain”]d74d06cbcaacc5b1445e8c1437f5a6bc Documents/iso/pmagic-4.11.iso[/code]
  2. Kita akan memisahkan pmagic-4.11.iso kepada beberapa bahagian, dimana setiap bahagian bersaiz 10 MB dan mempunyai 2 digit prefix
    split --verbose -b 10485760 -a 2 -d Documents/iso/pmagic-4.11.iso /media/Acer\ HDD/umarzuki/iso/pmagic-4.11.iso_part

    Output yang terhasil adalah seperti berikut:
    [code=”plain”]creating file `/media/Acer HDD/umarzuki/iso/pmagic-4.11.iso_part00′
    creating file `/media/Acer HDD/umarzuki/iso/pmagic-4.11.iso_part01′
    creating file `/media/Acer HDD/umarzuki/iso/pmagic-4.11.iso_part02′
    creating file `/media/Acer HDD/umarzuki/iso/pmagic-4.11.iso_part03′
    creating file `/media/Acer HDD/umarzuki/iso/pmagic-4.11.iso_part04′
    creating file `/media/Acer HDD/umarzuki/iso/pmagic-4.11.iso_part05′
    creating file `/media/Acer HDD/umarzuki/iso/pmagic-4.11.iso_part06′
    creating file `/media/Acer HDD/umarzuki/iso/pmagic-4.11.iso_part07′
    creating file `/media/Acer HDD/umarzuki/iso/pmagic-4.11.iso_part08′
    creating file `/media/Acer HDD/umarzuki/iso/pmagic-4.11.iso_part09′[/code]

  3. Untuk mencantumkan bahagian-bahagian yang telah terpisah menjadi satu fail semula adalah seperti berikut:
    cat /media/Acer\ HDD/umarzuki/iso/pmagic-4.11.iso_part0* > /media/Acer\ HDD/umarzuki/iso/pmagic-4.11.iso
  4. Periksa output md5sum fail yang dicantumkan. Adakah sama dengan md5sum fail asal? Output md5sum mesti sama.
    md5sum /media/Acer\ HDD/umarzuki/iso/pmagic-4.11.iso
    [code=”plain”]d74d06cbcaacc5b1445e8c1437f5a6bc /media/Acer HDD/umarzuki/iso/pmagic-4.11.iso[/code]
Categories
linux

Naiktaraf Fedora 14 ke 15 alpha

Berikut langkah-langkahnya:

  1. Naiktaraf pakej preupgrade ke 1.1.9-1
    wget ftp://195.220.108.108/linux/fedora/updates/testing/14/i386/preupgrade-1.1.9-1.fc14.noarch.rpm
    rpm -Uvh preupgrade-1.1.9-1.fc14.noarch.rpm
    preupgrade-cli "Fedora 15 (Lovelock)"
  2. But semula komputer setelah selesai
  3. Tunggu proses naiktaraf selesai
  4. Log masuk dan lakukan arahan berikut
    package-cleanup --orphans