Categories
linux

Debian Lenny Pada Thinkpad T43

Sebab:
Versi Debian Squeeze dan seterusnya tidak mengandungi pemacu Catalyst/fglrx yang menyokong X11 pada versi-versi tersebut

Pasang Debian Lenny pada laptop T43 tanpa sambungan internet
Setelah siap pemasangan, mulakan semula dan pilih recovery mode
Sambungkan laptop ke internet (sambungan kabel)
su -
dhclient eth0

Pastikan kandungan /etc/apt/sources.list adalah seperti berikut
[code lang=’plain’]deb http://archive.debian.org/debian-security lenny/updates main contrib
deb http://archive.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib
deb http://archive.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
deb http://archive.debian.org/debian-security lenny/updates main contrib
deb http://archive.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib[/code]

Pastikan juga kandungan /etc/resolv.conf seperti dibawah kerana DNS server streamyx/TM block domain debian.org atas sebab-sebab yang tidak diketahui
[code lang=’plain’]nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4[/code]

Kemaskini perisian
apt-get update
apt-get install debian-archive-keyring
apt-get -y upgrade

Tukar seksyen Device pada xorg.conf ke seperti berikut
[code lang=’plain’]Section “Device”
Identifier “Configured Video Device”
Driver “vesa”
EndSection[/code]

Jika anda mahukan pemacu/driver untuk peranti Radeon Mobility X300
aptitude -r install linux-headers-2.6-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') fglrx-driver
aticonfig --initial

Mulakan semula laptop
reboot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *