Categories
email perisian

Zimbra LDAP: error code 49 – Invalid Credentials

ERROR: service.FAILURE (system failure: unable to lookup server by name: webmail.mydomain.com message: [LDAP: error code 49 – Invalid Credentials]) (cause: javax.naming.AuthenticationException [LDAP: error code 49 – Invalid Credentials])

Sebab ralat:
-ingin migrate ZCS ke server baru yang berlainan versi OS. Jika sama, cuma rsync
-restore backup ldap dari server asal selepas install ZCS pada server baru
-gagal mulakan servis zimbra dengan ralat seperti diatas

Penyelesaian:
-pastikan output zmhostname = webmail.mydomain.com
-pastikan webmail.mydomain.com adalah MX record untuk domain mydomain.com (periksa dengan “nslookup -t mx domain.com”)
-pastikan IP webmail.mydomain.com disenaraikan didalam /etc/hosts
-salin localconfig.xml dari server zimbra lama ke server baru & edit password berkaitan mysql supaya sama dengan setting kat server baru
-restart servis zimbra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *