Categories
linux perisian rangkaian

Contoh konfigurasi ringkas Nagios pada Debian

monitor-nrpe

Server Nagios: 192.168.1.110
Server DNS: 192.168.1.102

Contoh berikut adalah untuk memantau load, bilangan user yang log in, baki kapasiti root partition, jumlah proses sedang berjalan dengan menggunakan nrpe

  Pada server Nagios (Wheezy):

 1. Install pakej-pakej yang diperlukan:
  apt-get install nagios3 nagios-plugins nagios-nrpe-plugin
 2. Buatkan fail /etc/nagios3/conf.d/dns-mylab.cfg seperti berikut:

  [code lang=’plain’]define host{
  use generic-host
  host_name dns
  alias dns-mylab
  address 192.168.1.102
  }
  define service{
  use generic-service
  host_name dns
  service_description Current Load
  check_command check_nrpe_1arg!check_load
  }
  define service{
  use generic-service
  host_name dns
  service_description Current Users
  check_command check_nrpe_1arg!check_users
  }
  define service{
  use generic-service
  host_name dns
  service_description Disk Space
  check_command check_nrpe_1arg!check_root
  }
  define service{
  use generic-service
  host_name dns
  service_description Total Processes
  check_command check_nrpe_1arg!check_total_procs
  }[/code]

 3. Mulakan semula servis nagios
  /etc/init.d/nagios3 restart

  Pada server DNS (squeeze):

 1. Pasang pakej-pakej yang diperlukan
  apt-get install nagios-nrpe-server nagios-plugins
 2. Edit /etc/nagios/nrpe.cfg seperti dibawah dengan mengambil kira output “df -h”, IP server nagios & IP server DNS

  [code lang=’plain’]#server_address=127.0.0.1
  server_address=192.168.1.102

  #allowed_hosts=127.0.0.1
  allowed_hosts=192.168.1.110

  #command[check_hda1]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /dev/hda1
  command[check_root]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /dev/mapper/debian-root[/code]

 3. Mulakan semula servis nrpe
  /etc/init.d/nagios-nrpe-server restart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *