Categories
linux load test

Menetapkan bilangan maksimum pengguna pada tsung

Tetapkan maxuser pada teg clients

[code lang=’xml’]


[/code]

Tetapkan maxnumber pada teg users

[code lang=’xml’]
[/code]