Pelayan Fax (fax digital) dengan Debian Lenny

Saya mengandaikan anda menggunakan Debian 32-bit

Teknik ini akan membolehkan anda menghantar faks dari komputer dengan menggunakan fail digital (cth: pdf) tanpa menggunakan mesin faks

Pasang modem ARTNET dengan chipset V1456VQE pada komputer

Mulakan sistem Debian anda

Uji dengan minicom dengan tetapan berikut:

Serial Device: /dev/ttyS0 (boleh dipastikan dengan arahan dmesg | grep tty)
Bps/Par/Bits: 115200 8N1

Kemudian pilih Save as dfl

Kalau berjaya, OK akan tertera


Install Hylafax 6

Export kunci gpg repo http://code.highrise.ca/ sebagai pengguna root

gpg --recv-key CC4D3D27
gpg --export --armour CC4D3D27 | sudo apt-key add -

Tambah repo code.highrise.ca ke dalam /etc/apt/sources.list (untuk mendapatkan kemaskini perisian)

deb http://code.highrise.ca/apt/ lenny hf-6.0

Kemaskini senarai pakej

aptitude update

Pergi ke http://code.highrise.ca/apt/build/debian-lenny-i386/hf-6.0/

Muaturun hylafax-client_6.0.5_i386.deb & hylafax-server_6.0.5_i386.deb (atau yang lebih baharu)

Pasang kedua-dua pakej tadi

dpkg -i hylafax-client_6.0.5_i386.deb
dpkg -i hylafax-server_6.0.5_i386.deb

Buat skrip /usr/sbin/start-hylafax dengan kandungan seperti dibawah

#!/bin/bash
/etc/init.d/hylafax stop
cp -a /var/spool/hylafax/etc/* /etc/hylafax/
/etc/init.d/hylafax start

Jadikan skrip tadi executable

chmod +x /usr/sbin/start-hylafax

Tambah baris berikut ke dalam /etc/inittab

T0:23:respawn:/usr/sbin/faxgetty ttyS0

Muaturun AvantFax

Pasang AvantFax berdasarkan http://www.avantfax.com/install.php

Pasang pelayan web untuk membolehkan memuaturun fax yang dihantar dari pelungsur web pada IP/fax

aptitude install apache2
cd /var/www
ln -s /var/spool/hylafax/recvq fax

Mulakan semula servis pelayan fax

/etc/init.d/hylafax stop
start-hylafax

Sekarang sebarang fax yang dihantar ke pelayan fax anda boleh dimuaturun dari 127.0.0.1/fax (ganti 127.0.0.1 dengan alamat pelayan fax)

Sumber:
http://wiki.debian.org/HylaFax
http://code.highrise.ca/apt/
http://www.avantfax.com/install.php

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.