Zimbra LDAP: error code 49 – Invalid Credentials

ERROR: service.FAILURE (system failure: unable to lookup server by name: webmail.mydomain.com message: [LDAP: error code 49 – Invalid Credentials]) (cause: javax.naming.AuthenticationException [LDAP: error code 49 – Invalid Credentials])

Sebab ralat:
-ingin migrate ZCS ke server baru yang berlainan versi OS. Jika sama, cuma rsync
-restore backup ldap dari server asal selepas install ZCS pada server baru
-gagal mulakan servis zimbra dengan ralat seperti diatas

Penyelesaian:
-pastikan output zmhostname = webmail.mydomain.com
-pastikan webmail.mydomain.com adalah MX record untuk domain mydomain.com (periksa dengan “nslookup -t mx domain.com”)
-pastikan IP webmail.mydomain.com disenaraikan didalam /etc/hosts
-salin localconfig.xml dari server zimbra lama ke server baru & edit password berkaitan mysql supaya sama dengan setting kat server baru
-restart servis zimbra

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Pasang Firefox/Iceweasel terbaharu pada Debian Wheezy

Edit /etc/apt/sources.list, tambah baris berikut
deb http://mozilla.debian.net/ wheezy-backports iceweasel-release

Muaturun dan pasang pkg-mozilla-archive-keyring
wget http://mozilla.debian.net/pkg-mozilla-archive-keyring_1.1_all.deb
dpkg -i pkg-mozilla-archive-keyring_1.1_all.deb

Pasang Firefox/Iceweasel terbaharu
apt-get update
apt-get install -t wheezy-backports iceweasel

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Skrip dapatkan kuota akaun Zimbra

#!/bin/bash
## run as zimbra user
rm /tmp/~acc 2>/dev/null
zmsoap -z GetQuotaUsageRequest | grep '<account' >> /tmp/~acc
echo "User,ID,Used Quota,Max Quota," > /tmp/accounts-quota-`zmhostname`-`date +%F`.csv
awk -F "\"" '{print $6","$2","$8","$4","}' /tmp/~acc >> /tmp/accounts-quota-`zmhostname`-`date +%F`.csv
echo "Output in: /tmp/accounts-quota-`zmhostname`-`date +%F`.csv"

Letak dalam /opt/zimbra/libexec/

Beri kebenaran untuk dilaksanakan

Laksanakan sebagai pengguna zimbra

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Tambah kalendar cuti Malaysia pada kalendar Zimbra Desktop

Kaedah ini mungkin juga boleh dipakai pada Zimbra Webclient

  1. Buka tab Calendar
  2. Klik-kanan pada logo akaun
  3. Pilih New Calendar
  4. Masukkan tajuk “cuti-cuti malaysia” (contoh)
  5. Tandakan “Synchronize appointments from remote calendar”
  6. Salin dan tampal URL berikut pada kawasan input URL
    webcal://ical.mac.com/ical/Malaysia32Holidays.ics
  7. Klik OK
  8. Biarkan selama beberapa saat untuk kalendar anda diselaraskan
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)