Nota LVM #2

Untuk menambah kapasiti volum lojikal ke 100% saiz kumpulan volum setelah menambah volum fizikal ke kumpulan volum

Jangan lupa umount volum lojikal terlebih dahulu

lvextend -l +100%FREE /dev/volum-tambahan/filem
e2fsck -f /dev/volum-tambahan/filem
resize2fs /dev/volum-tambahan/filem

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Nota LVM #1

Saya mempunyai 3 cakera keras
1 berkapasiti 80 GB
2 masing-masing berkapasiti 40 GB

Saya ingin membina satu partition dengan saiz 60 GB dengan 2 cakera keras 40 GB. Bakinya akan saya fikirkan kegunaannya dikemudian hari.

Jadikan cakera keras 40 GB pertama sebagai volum fizikal

# pvcreate /dev/sdb
  Physical volume "/dev/sdb" successfully created

Jadikan cakera keras 40 GB kedua sebagai volum fizikal

# pvcreate /dev/sdc
  Physical volume "/dev/sdc" successfully created

Masukkan kedua-dua volum fizikal tadi ke kumpulan volum yang diberi nama (dibuat saat ini) volum-tambahan

# vgcreate volume-tambahan /dev/sdb /dev/sdc
  Volume group "volume-tambahan" successfully created

Semak sama ada kumpulan volum tersebut tadi berjaya dicipta

# vgscan
  Reading all physical volumes.  This may take a while...
  Found volume group "volume-tambahan" using metadata type lvm2

Papar maklumat kumpulan volum tadi

# vgdisplay volume-tambahan
  --- Volume group ---
  VG Name               volume-tambahan
  System ID             
  Format                lvm2
  Metadata Areas        2
  Metadata Sequence No  1
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                0
  Open LV               0
  Max PV                0
  Cur PV                2
  Act PV                2
  VG Size               79.99 GB
  PE Size               4.00 MB
  Total PE              20478
  Alloc PE / Size       0 / 0   
  Free  PE / Size       20478 / 79.99 GB
  VG UUID               LRJHvx-ZqMd-5iZ1-xbcY-PqKz-igvu-JtyksY

Cipta volum lojikal bernama filem dengan kapasiti 60 GB pada kumpulan volum volum-tambahan

# lvcreate -n filem --size 60g volume-tambahan
  Logical volume "filem" created

Semak penggunaan kumpulan volum. Perhatikan pada baris ketiga terakhir yang menunjukkan 60 Gb telah diperuntukkan untuk saya guna

# vgdisplay volume-tambahan
  --- Volume group ---
  VG Name               volume-tambahan
  System ID             
  Format                lvm2
  Metadata Areas        2
  Metadata Sequence No  2
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                1
  Open LV               0
  Max PV                0
  Cur PV                2
  Act PV                2
  VG Size               79.99 GB
  PE Size               4.00 MB
  Total PE              20478
  Alloc PE / Size       15360 / 60.00 GB
  Free  PE / Size       5118 / 19.99 GB
  VG UUID               LRJHvx-ZqMd-5iZ1-xbcY-PqKz-igvu-JtyksY

Sediakan sistem fail untuk volum lojikal filem

# mkfs.ext3 /dev/volume-tambahan/filem 
mke2fs 1.41.3 (12-Oct-2008)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
3932160 inodes, 15728640 blocks
786432 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=0
480 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks: 
	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208, 
	4096000, 7962624, 11239424

Writing inode tables: done                            
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 25 mounts or
180 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override.

Papar maklumat volum lojikal tadi

# lvdisplay /dev/volume-tambahan/filem 
  --- Logical volume ---
  LV Name                /dev/volume-tambahan/filem
  VG Name                volume-tambahan
  LV UUID                JgDc0v-Hxtc-V1Is-LNQL-m731-CgJ6-z4ZNY4
  LV Write Access        read/write
  LV Status              available
  # open                 0
  LV Size                60.00 GB
  Current LE             15360
  Segments               2
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     256
  Block device           254:2

Cuba mount volum lojikal tadi dan semak dengan df

# mkdir /mnt/filem
# mount /dev/volume-tambahan/filem /mnt/filem/
# df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/debian-root
                       78G  652M   73G   1% /
tmpfs                 253M     0  253M   0% /lib/init/rw
udev                   10M  656K  9.4M   7% /dev
tmpfs                 253M     0  253M   0% /dev/shm
/dev/sda1             228M  9.4M  207M   5% /boot
/dev/mapper/volume--tambahan-filem
                       60G  180M   56G   1% /mnt/filem

Perhatikan pada baris terakhir yang menunjukkan bahawa volum lojikal tadi telah boleh digunakan.

Sumber rujukan:
http://www.debian-administration.org/articles/410

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Peranti tidak dapat dikesan pada sistem RHEL 3?

Tadi lepas pulihkan semula klon imej pelayab mel RHEL 3, tiba-tiba tiada kad rangkaian dikesan apabila menaip
# ifconfig -a

Pelik! Teringat pula buku teks RHCE yang telah dibaca hampir 2 tahun lalu yang ada memperihalkan mengenai kudzu. Program ini boleh mengesan dan mengkonfigurasikan peranti pada komputer dan juga vm anda.

Apa lagi, saya pun taip
# kudzu

dan pilih “Configure” untuk membolehkan peranti rangkaian saya dikesan oleh sistem.

Program kudzu ini telah digantikan dengan HAL semenjak Fedora 9 (RHEL 4?).

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

4 GiB ingatan pada sistem GNU/Linux 32 bit

Biasanya sistem pengoperasian 32 bit tidak menyokong memori lebih dari 3 GiB. Contoh menggunakan Debian Lenny 32 bit pada laptop dengan RAM 4 GiB ( 2 x 2 GiB)

Jumlah memori dikesan sebelum memasang kernel linux dengan bigmem

free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 2777 305 2472 0 72 111
-/+ buffers/cache: 121 2656
Swap: 6142 0 6142

Untuk pasang kernel tersebut
aptitude install linux-image-`uname -r`-bigmem

But semula komputer dan lihat hasilnya

free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 3793 231 3561 0 13 103
-/+ buffers/cache: 115 3678
Swap: 6142 0 6142

Walaubagaimanapun, prestasi sistem 32 bit langsung tidak setanding dengan sistem 64 bit. Anda akan nampak perbezaannya semasa menggunakan program permainan komputer seperti Heroes of Newerth.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)