Contoh konfigurasi ringkas Nagios pada Debian

monitor-nrpe

Server Nagios: 192.168.1.110
Server DNS: 192.168.1.102

Contoh berikut adalah untuk memantau load, bilangan user yang log in, baki kapasiti root partition, jumlah proses sedang berjalan dengan menggunakan nrpe

  Pada server Nagios (Wheezy):

 1. Install pakej-pakej yang diperlukan:
  apt-get install nagios3 nagios-plugins nagios-nrpe-plugin
 2. Buatkan fail /etc/nagios3/conf.d/dns-mylab.cfg seperti berikut:
  define host{
      use           generic-host      
      host_name        dns
      alias          dns-mylab
      address         192.168.1.102
      }
  define service{
      use           generic-service
      host_name        dns
      service_description   Current Load
      check_command      check_nrpe_1arg!check_load
  }
  define service{
      use           generic-service
      host_name        dns
      service_description   Current Users
      check_command      check_nrpe_1arg!check_users
  }
  define service{
      use           generic-service
      host_name        dns
      service_description   Disk Space
      check_command      check_nrpe_1arg!check_root
  }
  define service{
      use           generic-service
      host_name        dns
      service_description   Total Processes
      check_command      check_nrpe_1arg!check_total_procs
  }
 3. Mulakan semula servis nagios
  /etc/init.d/nagios3 restart

  Pada server DNS (squeeze):

 1. Pasang pakej-pakej yang diperlukan
  apt-get install nagios-nrpe-server nagios-plugins
 2. Edit /etc/nagios/nrpe.cfg seperti dibawah dengan mengambil kira output “df -h”, IP server nagios & IP server DNS
  #server_address=127.0.0.1
  server_address=192.168.1.102
  
  #allowed_hosts=127.0.0.1
  allowed_hosts=192.168.1.110
  
  #command[check_hda1]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /dev/hda1
  command[check_root]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /dev/mapper/debian-root
 3. Mulakan semula servis nrpe
  /etc/init.d/nagios-nrpe-server restart
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

IP Statik

 1. Sebagai pengguna root, pasang resolvconf
  # apt-get install resolvconf
 2. Periksa port yang ada
  # ifconfig -a
  eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:47:ac:f0
  inet addr:172.16.234.100 Bcast:172.16.234.255 Mask:255.255.255.0
  inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe47:acf0/64 Scope:Link
  UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
  RX packets:4498 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
  TX packets:3871 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  collisions:0 txqueuelen:1000
  RX bytes:503062 (503.0 KB) TX bytes:477625 (477.6 KB)

  lo Link encap:Local Loopback
  inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
  inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
  UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
  RX packets:123 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
  TX packets:123 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  collisions:0 txqueuelen:0
  RX bytes:11554 (11.5 KB) TX bytes:11554 (11.5 KB)

 3. Biasanya port RJ45 bermula dengan eth. Guna mii-tool untuk memeriksa sambungan
  # mii-tool eth1
  eth1: negotiated 1000baseT-FD flow-control, link ok
 4. Edit /etc/network/interfaces
  auto lo
  iface lo inet loopback
  
  auto eth1
  iface eth1 inet static
   address 172.16.234.100
   netmask 255.255.255.0
   gateway 172.16.234.1
   dns-nameservers 8.8.8.8
 5. Mulakan semula servis rangkaian
  # /etc/init.d/networking restart
 6. Digg This
  Reddit This
  Stumble Now!
  Buzz This
  Vote on DZone
  Share on Facebook
  Bookmark this on Delicious
  Kick It on DotNetKicks.com
  Shout it
  Share on LinkedIn
  Bookmark this on Technorati
  Post on Twitter
  Google Buzz (aka. Google Reader)

Folder NFS tidak dilekap secara automatik pada Debian 6?

Walaupun setelah menetapkan pada /etc/fstab dan memastikan sintaks tepat dengan arahan mount -a, folder pada pelayan NFS anda tetap tidak dilekap secara automatik selepas reboot.

Ini adalah kerana kandungan pembahagi didalam /etc/fstab dilekap sebelum servis rangkaian bermula. Jadi pelayan NFS gagal ditemukan pada saat itu.

Dengan mengandaikan:
IP pelayan NFS: 10.0.0.100
Folder yang dikongsi pada pelayan: /nfs
Folder destinasi pada klien: /mnt/nfs

Contoh /etc/fstab

10.0.0.100:/nfs /mnt/nfs nfs defaults 0 0

And cuma perlu tambah skrip yang diberi nama fstab pada /etc/network/if-up.d/

#!/bin/sh
mount -a

Kemudian tukar kebenaran skrip tersebut supaya boleh dilaksanakan
chmod +x /etc/network/if-up.d/fstab

Sumber: http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=141&t=56035&start=0

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Pelayan Fax (fax digital) dengan Debian Lenny

Saya mengandaikan anda menggunakan Debian 32-bit

Teknik ini akan membolehkan anda menghantar faks dari komputer dengan menggunakan fail digital (cth: pdf) tanpa menggunakan mesin faks

Pasang modem ARTNET dengan chipset V1456VQE pada komputer

Mulakan sistem Debian anda

Uji dengan minicom dengan tetapan berikut:

Serial Device: /dev/ttyS0 (boleh dipastikan dengan arahan dmesg | grep tty)
Bps/Par/Bits: 115200 8N1

Kemudian pilih Save as dfl

Kalau berjaya, OK akan tertera


Install Hylafax 6

Export kunci gpg repo http://code.highrise.ca/ sebagai pengguna root

gpg --recv-key CC4D3D27
gpg --export --armour CC4D3D27 | sudo apt-key add -

Tambah repo code.highrise.ca ke dalam /etc/apt/sources.list (untuk mendapatkan kemaskini perisian)

deb http://code.highrise.ca/apt/ lenny hf-6.0

Kemaskini senarai pakej

aptitude update

Pergi ke http://code.highrise.ca/apt/build/debian-lenny-i386/hf-6.0/

Muaturun hylafax-client_6.0.5_i386.deb & hylafax-server_6.0.5_i386.deb (atau yang lebih baharu)

Pasang kedua-dua pakej tadi

dpkg -i hylafax-client_6.0.5_i386.deb
dpkg -i hylafax-server_6.0.5_i386.deb

Buat skrip /usr/sbin/start-hylafax dengan kandungan seperti dibawah

#!/bin/bash
/etc/init.d/hylafax stop
cp -a /var/spool/hylafax/etc/* /etc/hylafax/
/etc/init.d/hylafax start

Jadikan skrip tadi executable

chmod +x /usr/sbin/start-hylafax

Tambah baris berikut ke dalam /etc/inittab

T0:23:respawn:/usr/sbin/faxgetty ttyS0

Muaturun AvantFax

Pasang AvantFax berdasarkan http://www.avantfax.com/install.php

Pasang pelayan web untuk membolehkan memuaturun fax yang dihantar dari pelungsur web pada IP/fax

aptitude install apache2
cd /var/www
ln -s /var/spool/hylafax/recvq fax

Mulakan semula servis pelayan fax

/etc/init.d/hylafax stop
start-hylafax

Sekarang sebarang fax yang dihantar ke pelayan fax anda boleh dimuaturun dari 127.0.0.1/fax (ganti 127.0.0.1 dengan alamat pelayan fax)

Sumber:
http://wiki.debian.org/HylaFax
http://code.highrise.ca/apt/
http://www.avantfax.com/install.php

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Pelayan DNS dengan Bind

Nak buat pelayan DNS? Ni contoh pelayan DNS menggunakan sistem Debian GNU/Linux 5 dengan maklumat berikut

IP (bakal) pelayan DNS: 192.168.56.1
Domain yang hendak ditambah: umarzuki.my (contoh)
Pelayan emel yang hendak ditambah: mail.umarzuki.my dengan IP 192.168.56.2

Pasang dulu pakej bind9
aptitude install bind9

Tambah seperti berikut pada /etc/bind/named.conf

zone "umarzuki.my" {
  type master;
  file "/etc/bind/db.umarzuki.my";
};

Buat fail db.umarzuki.my dalam /etc/bind
cd /etc/bind/
cp db.local db.umarzuki.my

Edit db.umarzuki.my seperti berikut:

$TTL  604800
@  IN SOA umarzuki.my. root.umarzuki.my. (
         2   ; Serial
       604800   ; Refresh
       86400   ; Retry
      2419200   ; Expire
       604800 )  ; Negative Cache TTL
;
@  IN NS umarzuki.my.
@  IN A  192.168.56.1
@  IN MX 10 mail.umarzuki.my.
mail  IN A  192.168.56.2

Mulakan semula servis bind9
/etc/init.d/bind9 restart

Edit /etc/resolv.conf (pada pelayan DNS) pada baris pertama
nameserver 192.168.56.1

Sekarang masa untuk menguji tetapan yang telah dilakukan
nslookup umarzuki.my

Output yang sepatutnya:

Server: 192.168.56.1
Address: 192.168.56.1#53

Name: umarzuki.my
Address: 192.168.56.1

Periksa pula sama ada rekod MX dirujuk kepada yang sepatutnya
host -t mx umarzuki.my

Output yang sepatutnya:

umarzuki.my mail is handled by 10 mail.umarzuki.my.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)