IP Statik

 1. Sebagai pengguna root, pasang resolvconf
  # apt-get install resolvconf
 2. Periksa port yang ada
  # ifconfig -a
  eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:47:ac:f0
  inet addr:172.16.234.100 Bcast:172.16.234.255 Mask:255.255.255.0
  inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe47:acf0/64 Scope:Link
  UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
  RX packets:4498 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
  TX packets:3871 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  collisions:0 txqueuelen:1000
  RX bytes:503062 (503.0 KB) TX bytes:477625 (477.6 KB)

  lo Link encap:Local Loopback
  inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
  inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
  UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
  RX packets:123 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
  TX packets:123 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  collisions:0 txqueuelen:0
  RX bytes:11554 (11.5 KB) TX bytes:11554 (11.5 KB)

 3. Biasanya port RJ45 bermula dengan eth. Guna mii-tool untuk memeriksa sambungan
  # mii-tool eth1
  eth1: negotiated 1000baseT-FD flow-control, link ok
 4. Edit /etc/network/interfaces
  auto lo
  iface lo inet loopback
  
  auto eth1
  iface eth1 inet static
   address 172.16.234.100
   netmask 255.255.255.0
   gateway 172.16.234.1
   dns-nameservers 8.8.8.8
  
 5. Mulakan semula servis rangkaian
  # /etc/init.d/networking restart
 6. Digg This
  Reddit This
  Stumble Now!
  Buzz This
  Vote on DZone
  Share on Facebook
  Bookmark this on Delicious
  Kick It on DotNetKicks.com
  Shout it
  Share on LinkedIn
  Bookmark this on Technorati
  Post on Twitter
  Google Buzz (aka. Google Reader)

Antaramuka web untuk VirtualBox 4.1

 1. Sebagai pengguna root, pasang VirtualBox 4.1
  wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | apt-key add -
  aptitude update
  aptitude install virtualbox-4.1
 2. Muaturun phpvirtualbox dari http://code.google.com/p/phpvirtualbox/downloads/list dan pasang
  cp phpvirtualbox-4.1-5.zip /var/www/
  aptitude install unzip
  cd /var/www/
  unzip phpvirtualbox-4.1-5.zip
  ln -s /var/www/phpvirtualbox-4.1-5 /var/www/phpvirtualbox
  cp phpvirtualbox/config.php-example phpvirtualbox/config.php
 3. Tukar format config.php ke format unix
  aptitude install dos2unix
  cd phpvirtualbox/
  dos2unix config.php
 4. Konfigur tetapan phpvirtualbox (sesuaikan dengan tetapan anda)
  /* Username / Password for system user that runs VirtualBox */
  var $username = 'vbox';
  var $password = 'vbox';
  
  /* SOAP URL of vboxwebsrv (not phpVirtualBox's URL) */
  var $location = 'http://192.168.1.104:18083/';
  
 5. Pasang pelayan web
  aptitude install apache2
  aptitude install libapache2-mod-php5
  aptitude install php-soap
  service apache2 restart
 6. Cipta fail konfigurasi servis web virtualbox
  touch /etc/default/virtualbox
 7. Konfigur tetapan servis web virtualbox (sesuaikan dengan tetapan anda)
  VBOXWEB_USER='vbox'
  VBOXWEB_HOST='192.168.1.104'
  VBOXWEB_LOGFILE='/var/log/vboxweb'
  
 8. Cipta dan beri kebenaran menulis untuk fail log servis web virtualbox
  touch /var/log/vboxweb
  chmod o+w /var/log/vboxweb
 9. Tambah pengguna servis web virtualbox dan masukkannya ke kumpulan vboxusers
  useradd -m vbox
  passwd vbox
  usermod -a -G vboxusers vbox
 10. Mulakan servis web virtualbox
  service vboxweb-service start
 11. Muaturun Oracle VM VirtualBox Extension Pack dan pasang
  VBoxManage extpack install Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.6-74713.vbox-extpack
 12. Tetapkan supaya servis web virtualbox bermula tiap kali debian dimulakan
  update-rc.d vboxweb-service defaults
 13. Akses pada URL http://192.168.1.104/phpvirtualbox

Pengguna adalah admin dengan katalaluan admin

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Akses GUI program pada Linux dari Windows

Teknik ini dipanggil X forwarding. Tetapi komputer Windows anda mesti tersedia pelayan X (Xorg). Dengan MobaXterm, segalanya mudah.

Muaturun MobaXterm dari http://mobaxterm.mobatek.net/

Saya andaikan anda telah memuaturun MobaXterm_v3.2.zip dan IP komputer Debian GNU/Linux adalah 10.0.0.129, servis ssh telah dimulakan dan salah satu pengguna pada komputer tersebut adalah umarzuki.

 1. Klik 2 kali pada fail zip tersebut
 2. Heret MobaXterm.exe ke Desktop

 3. Klik 2 kali pada MobaXterm.exe
 4. Taip “ssh umarzuki@10.0.0.129″ untuk X forward melalui ssh

 5. Cuba mulakan sebarang aplikasi GUI, contohnya epiphany-browser (terdapat semasa memasang Debian)

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Folder NFS tidak dilekap secara automatik pada Debian 6?

Walaupun setelah menetapkan pada /etc/fstab dan memastikan sintaks tepat dengan arahan mount -a, folder pada pelayan NFS anda tetap tidak dilekap secara automatik selepas reboot.

Ini adalah kerana kandungan pembahagi didalam /etc/fstab dilekap sebelum servis rangkaian bermula. Jadi pelayan NFS gagal ditemukan pada saat itu.

Dengan mengandaikan:
IP pelayan NFS: 10.0.0.100
Folder yang dikongsi pada pelayan: /nfs
Folder destinasi pada klien: /mnt/nfs

Contoh /etc/fstab

10.0.0.100:/nfs /mnt/nfs nfs defaults 0 0

And cuma perlu tambah skrip yang diberi nama fstab pada /etc/network/if-up.d/

#!/bin/sh
mount -a

Kemudian tukar kebenaran skrip tersebut supaya boleh dilaksanakan
chmod +x /etc/network/if-up.d/fstab

Sumber: http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=141&t=56035&start=0

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Pasang Iceweasel 6.0/Firefox 6.0 pada Debian 6 (Squeeze)

 1. Log masuk sebagai root pada terminal/emulator terminal
 2. Pastikan baris berikut ada di dalam /etc/apt/sources.list
  deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main
  deb http://mozilla.debian.net/ squeeze-backports iceweasel-release
  
 3. Dan buat fail /etc/apt/preferences.d/mozilla dengan kandungan seperti berikut:
  Package: iceweasel-release
  Pin: release a=squeeze-backports
  Pin-Priority: 200
  

  *teknik ini dipanggil apt-pinning untuk meningkatkan keutamaan pakej iceweasel dari repo squeeze-backports berbanding “main” yang pada dasarnya mempunyai keutamaan 500

 4. Import kunci arkib debian mozilla untuk pengesahan pakej yang bakal dimuaturun.
  wget -O- -q http://mozilla.debian.net/archive.asc | gpg --import
  gpg --export -a 06C4AE2A | sudo apt-key add -
 5. Kemaskini senarai aplikasi yang terdapat pada repo digunakan
  aptitude update
 6. Pasang Iceweasel 6.0
  aptitude -t squeeze-backports install iceweasel
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Pasang Webmin pada Debian 6

Webmin adalah antara muka untuk mengkonfigurasi servis seperti pelayan emel Postfix dan pelbagai lagi dengan menggunakan antaramuka laman sesawang.

 1. Muaturun pakej Debian Webmin dari http://www.webmin.com/download.html. Contoh berikut boleh berubah mengikut versi terkini Webmin
  wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.550_all.deb
 2. Pasang pakej tersebut sebagai pengguna root
  dpkg -i webmin_1.550_all.deb
 3. Sekarang Webmin boleh diakses pada pelungsur sesawang anda dengan pergi ke localhost:10000 dan log masuk sebagai pengguna root. Gantikan localhost dengan alamat IP pelayan Debian anda

Nota: Jikalau anda mendapat mesej ralat seperti berikut
dpkg: dependency problems prevent configuration of webmin:
webmin depends on libnet-ssleay-perl; however:
Package libnet-ssleay-perl is not installed.
webmin depends on libauthen-pam-perl; however:
Package libauthen-pam-perl is not installed.
webmin depends on libio-pty-perl; however:
Package libio-pty-perl is not installed.
webmin depends on apt-show-versions; however:
Package apt-show-versions is not installed.
dpkg: error processing webmin (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
webmin

Laksanakan arahan berikut
apt-get -fy install

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Memasang pemacu video ATI pada Debian Squeeze ‘cara Debian’

Pastikan seksyen non-free untuk repo telah ditetapkan di dalam /etc/apt/sources.list seperti di bawah

deb http://ftp.us.debian.org/debian squeeze main contrib non-free

Pasang pakej-pakej yang diperlukan

aptitude update
aptitude install fglrx-control fglrx-driver

Untuk tetapan minima, cipta fail xorg.conf didalam direktori utama anda ($HOME/xorg.conf) dengan kandungan seperti berikut


Section "Device"
  Identifier "ATI"
  Driver   "fglrx"
EndSection

Section "Screen"
  Identifier "Default Screen"
  DefaultDepth   24
EndSection

Untuk mencipta tetapan automatik, guna arahan berikut sebagai pengguna root

aticonfig --initial

But semula komputer dan pilih masuk ke recovery mode

Namakan semula xorg.conf (jika ada)

mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf-lama

Salin xorg.conf yang kita telah cipta sebentar tadi ke /etc/X11

cp /home/nama-pengguna-anda/xorg.conf /etc/X11

But semula komputer

reboot

Sumber:

http://wiki.debian.org/ATIProprietary#Squeeze

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Pemasangan Joomla 1.5 Pada Debian Lenny

Setelah siap memasang sistem Debian Lenny; semak pada /etc/apt/sources.list; anda cuma perlukan 5 baris berikut:

deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib
deb http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib
deb-src http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib
deb http://ftp.tw.debian.org/debian lenny main

Setelah log masuk sebagai pengguna root, pastikan semua sistem anda telah dikemaskini
aptitude update
aptitude -y safe-upgrade

Pasang pakej-pakej yang diperlukan
aptitude install apache2 mysql-server php5 php5-mysql
/etc/init.d/apache2 restart

Semak sama ada php berfungsi
cd /var/www/

Cipta fail phpinfo.php dengan kandungan seperti berikut:

<?php
phpinfo();
?>

Buka pelungsur web dan pergi ke 192.168.0.130/phpinfo.php; jika IP sistem anda adalah 192.168.0.130

Anda sepatutnya mendapat output seperti berikut:

Cipta pengkalan data bernama joomla yang hanya boleh dicapai oleh pengguna mysql joomla_user pada localhost dengan kata laluan passw0rd
mysql -u root -p
create database joomla;
grant all privileges on joomla.* to 'joomla_user'@'localhost' identified by 'passw0rd';
flush privileges;

Muaturun Joomla yang terbaharu (contoh menggunakan versi 1.5.20)
wget http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/12610/53421/Joomla_1.5.20-Stable-Full_Package.zip

Ekstrak pakej Joomla
mkdir joomla
cd joomla/
aptitude install unzip
unzip ../Joomla_1.5.20-Stable-Full_Package.zip
cd ..
chown -R www-data:www-data joomla/
/etc/init.d/apache2 restart

Buka pelungsur web dan pergi ke 192.168.0.130/joomla

Klik Next

Bandingkan output anda sengan berikut dan klik Next jika sama

Klik Next

Isikan maklumat pengkalan data seperti berikut dan klik Next

Klik Next

Isikan maklumat tajuk laman, alamat emel anda dan kata laluan. Kemudian klik Install Sample Data dan klik Next

Buang direktori installation pada lokasi pemasangan
rm -rf joomla/installation/

Klik Site untuk memaparkan laman yang telah siap dipasang. Pergi ke 192.168.0.130/joomla/administrator untuk log masuk ke antaramuka administrator dengan nama pengguna admin. Kata laluannya seperti yang telah anda tetapkan sebentar tadi.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Memasang Debian pada N900

Cekupan skrin Debian dengan persekitaran atas meja LXDE pada N900

Pada N900:
Pergi ke App.manager, kemudian pasang Easy Debian dan lzma.

Pada komputer anda:
Muaturun imej Debian
wget http://qole.org/files/debian-m5-v3d.img.ext2.lzma

Kemudian pindah ke dalam N900 anda.

Pada N900:
Pastikan imej tersebut ada di dalam /home/user/MyDocs. Jika tidak, pindahkan ke dalam lokasi tersebut.

Kemudian pilih aplikasi Deb Img Install. Jika ditanya mengenai lokasi untuk memasang Debian, pilih MyDocs.

Proses pemasangan mungkin mengambil masa dalam setengah jam; tidak termasuk memuaturun imej Debian.

Untuk menggunakan Debian, pilih aplikasi Debian LXDE. Manakala untuk keluar; log keluar seperti biasa yang anda lakukan pada sistem Debian anda dan pilih aplikasi Close Debian.

Nota: apabila saya menulis “pilih aplikasi”; bermakna cari pada menu aplikasi.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)