Simpan fail video dari Youtube

Kaedah ini dilakukan menggunakan Debian Lenny, mungkin juga boleh dilakukan pada disto yang lain.

Untuk menyimpan fail video dari youtube.com, anda cuma perlu biarkan video telah dimuatkan sepenuhnya dan cari fail yang namanya bermula dengan Flash dalam direktori /tmp/

Contoh, setelah memainkan video Hazumu Rhythm dari http://www.youtube.com/watch?v=G0zOb2CekfY&feature=related, saya senaraikan fail dalam /tmp/

ls /tmp/

Saya akan nampak senarai fail dalm direktori dalam /tmp/

AtiXUEvent00000bd9_09a42b60 mapping-umarzuki
defaultroute.vmc orbit-umarzuki
FlashltEUxY plugtmp
FlashRHQn7G seahorse-2JVA4E
Flashx0Ii0W virtual-umarzuki.IG87Zv
gconfd-umarzuki VMCnFXEEa
gedit-svn.umarzuki.187405481 vmc.pid
keyring-URXl6h

Sekarang saya cuba salin fail FlashltEUxY ke direktori Desktop dan namakannya sebagai a.flv

cp /tmp/FlashltEUxY Desktop/a.flv

Kemudian saya cuba mainkan fail tersebut dengan mplayer untuk memastikan sama ada benar fail tersebut mengandungi video yang saya kehendaki

mplayer Desktop/a.flv

hazumu rhythm

Kalau betul itu adalah videonya, pindah dan namakan semula ke lokasi anda menyimpan koleksi video

mv Desktop/a.flv music/hazumu-rhythm.flv

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)