Debian Lenny Pada Thinkpad T43

Sebab:
Versi Debian Squeeze dan seterusnya tidak mengandungi pemacu Catalyst/fglrx yang menyokong X11 pada versi-versi tersebut

Pasang Debian Lenny pada laptop T43 tanpa sambungan internet
Setelah siap pemasangan, mulakan semula dan pilih recovery mode
Sambungkan laptop ke internet (sambungan kabel)
su -
dhclient eth0

Pastikan kandungan /etc/apt/sources.list adalah seperti berikut

deb http://archive.debian.org/debian-security lenny/updates main contrib
deb http://archive.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib
deb http://archive.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
deb http://archive.debian.org/debian-security lenny/updates main contrib
deb http://archive.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib

Pastikan juga kandungan /etc/resolv.conf seperti dibawah kerana DNS server streamyx/TM block domain debian.org atas sebab-sebab yang tidak diketahui

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

Kemaskini perisian
apt-get update
apt-get install debian-archive-keyring
apt-get -y upgrade

Tukar seksyen Device pada xorg.conf ke seperti berikut

Section "Device"
    Identifier   "Configured Video Device"
    Driver     "vesa"
EndSection

Jika anda mahukan pemacu/driver untuk peranti Radeon Mobility X300
aptitude -r install linux-headers-2.6-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') fglrx-driver
aticonfig --initial

Mulakan semula laptop
reboot

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)