Categories
linux perisian perkakasan

Tidak dapat eject cdrom

Jika anda menggunakan arahan:
sudo umount /media/cdrom0/

dan outputnya seperti berikut:

umount: /media/cdrom0: device is busy
umount: /media/cdrom0: device is busy

cuba
sudo umount -l /media/cdrom0/

Categories
internet

Berkicau dengan Debian Lenny

Klien Twitter yang terdapat pada Debian Lenny adalah twitux

Untuk memasangnya, sebagai root:
aptitude install twitux

Categories
internet perisian

Integrasikan pengguna WordPress, bbPress dan MediaWiki

Artikel ini adalah nota percubaan saya untuk menggunakan pengguna dan katalaluan yang sama untuk WordPress, bbPress dan MediaWiki untuk menbina laman ala-ala “portal”.

Saya andaikan anda telah memasang XAMPP for Linux pada /opt

Langkah-langkahnya seperti berikut:

Muaturun wordpress terbaru http://ms.wordpress.org/

Muaturun bbpress dari http://bbpress.org/download/

Muaturun mediawiki dari http://www.mediawiki.org/wiki/Download

Muaturun AuthWordpress.php dari http://insites.ingenesis.net/wp-content/uploads/2008/08/authwordpressphp.zip

Mulakan servis LAMPP
sudo /opt/lampp/lampp start

Buka http://localhost/phpmyadmin pada pelungsur web kegemaran anda

Buat satu database bernama wpress1

Pasang WordPress versi Bahasa Melayu. Anda boleh gantikan dengan versi Bahasa Inggeris jika mahu
cd /opt/lampp/htdocs/
sudo unzip /home/umarzuki/Downloads/wordpress-2.9.1-ms_MY.zip
mv wordpress/ wportal
sudo cp wportal/wp-config-sample.php wportal/wp-config.php

Ubah baris-baris berikut dalam wp-config.php sesuai dengan maklumat database wpress1 tadi

[code lang=”php”]/** Nama pangkalan data untuk WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘wpress1’);

/** Nama pengguna pangkalan data MySQL */
define(‘DB_USER’, ‘root’);

/** Kata laluan pangkalan data MySQL */
define(‘DB_PASSWORD’, ”);[/code]

Untuk menambahkan keselamatan laman WordPress anda:
Pergi ke https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/

Edit wp-config.php untuk baris-baris berikut:

[code lang=”php”]define(‘AUTH_KEY’, ‘letakkan kata-kata unik di sini’);
define(‘SECURE_AUTH_KEY’, ‘letakkan kata-kata unik di sini’);
define(‘LOGGED_IN_KEY’, ‘letakkan kata-kata unik di sini’);
define(‘NONCE_KEY’, ‘letakkan kata-kata unik di sini’);[/code]

Tukar “letakkan kata-kata unik di sini” sama dengan nilai dari laman https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/

Pergi ke http://localhost/wportal

Isikan maklumat untuk laman anda

Klik “Pasang WordPress”

Catatkan katalaluan untuk proses selanjutnya

Klik log masuk (disini anda perlukan katalaluan tersebut)

Tukar katalaluan dengan klik pada “Ya, bawa saya ke laman profil saya”

Pasang bbPress
sudo tar xvf /home/umarzuki/Downloads/bbpress-1.0.2.tar.gz
sudo mv bbpress/ forum

Pergi ke http://localhost/forum

Klik “Go to step 1”

Konfigurasi seperti berikut. Yang tidak saya senaraikan, sila abaikan.

Database name = wpress1
Database user = root

Klik pada “Save database configuration file”

Kalau anda dapat mesej berikut:

Your settings could not be saved to a configuration file. You will need to save the text shown below into a file named bb-config.php in the root directory of your bbPress installation before you can continue.

Salin konfigurasi berikut (yang dihasilkan dari proses sebelum ini) pada fail bb-config.php dalam folder forum

[code lang=”php”][/code]

Klik kotak “check for configuration file”

Sepatutnya anda dapat mesej berikut:

A valid configuration file was found at bb-config.php
You may continue to the next step.

Klik “Go to step 2”

Klik kotak “Add integration settings” dan “Add cookie integration settings”

Isikan maklumat konfigurasi seperti berikut

WordPress address (URL) = http://localhost/wportal
Blog address (URL) = http://localhost/wportal
WordPress “auth” cookie key = nilai AUTH_KEY pada BB_AUTH_KEY dalam wportal/wp-config.php
WordPress “auth” cookie salt = nilai auth_salt pada http://localhost/wportal/wp-admin/options.php
WordPress “secure auth” cookie key = nilai SECURE_AUTH_KEY dalam wportal/wp-config.php
WordPress “logged in” cookie key = nilai LOGGED_IN_KEY dalam dalam wportal/wp-config.php
WordPress “logged in” cookie salt = nilai logged_in_salt pada http://localhost/wportal/wp-admin/options.php

Klik kotak “Add user database integration settings”

Klik “Save wordpress integration settings”

Klik “Go to step 3”

Isikan maklumat forum. Untuk “Key Master” Username, pilih Admin

Klik “Save site settings”

klik “Complete the installation”

Jika anda dapat mesej seperti berikut bila anda klik pada kotak “Show installation messages”

>>> WordPress cookie keys not set.
>>>>>> Your “bb-config.php” file was not writable.
>>>>>> You will need to manually re-define “BB_AUTH_KEY”, “BB_SECURE_AUTH_KEY” and “BB_LOGGED_IN_KEY” in your “bb-config.php” file.

Masukkan maklumat yang sama daripada wportal/wp-config.php untuk nilai BB_AUTH_KEY, BB_SECURE_AUTH_KEY, BB_LOGGED_IN_KEY, dan BB_NONCE_KEY (tanpa prefix BB_ pada wp-config.php)

Untuk membolehkan seseorang pengguna WordPress membalas atau memulakan topik, pengurus mestilah memberikan peranan yang sesuai seperti editor/pengarang dan begitu jugalah bagi pengguna bbPress pada WordPress. Buat masa ini, tiada integrasi automatik untuk membolehkan kedua-dua pengguna aplikasi untuk mengenal peranan pengguna dari aplikasi berbeza.

Pasang MediaWiki
sudo tar xvf /home/umarzuki/Downloads/mediawiki-1.15.1.tar.gz
sudo mv mediawiki-1.15.1/ wiki
cd wiki/
chmod a+w config/

Pergi ke http://localhost/wiki/config/index.php

Isikan maklumat wiki

Database name: wpress1
DB username: root
Database table prefix: wp_

Memandangkan mediawiki bertegas mahukan kata laluan yang tiada untuk pengguna mysql root, kita tiada pilihan melainkan untuk menetapkannya
cd ../../bin/
./mysqladmin -u root password passw0rd

*jangan lupa tetapkan semula kata laluan dalam wportal/wp-config.php dan forum/bb-config.php

Klik “Install MediaWiki”

Kemaskan keselamatan wiki anda
sudo mv config/LocalSettings.php .
sudo rm -rf config

Pasang AuthWordpress.php
sudo unzip /home/umarzuki/Downloads/authwordpressphp.zip -d extensions/
sudo rm -rf extensions/__MACOSX/

Tambah dalam LocalSettings.php baris-baris berikut:
[code lang=”php”]## Added for WordPress login support
require_once( ‘extensions/AuthWordpress.php’ );
$wgAuth = new AuthWordpress();
$wgAuth->setAuthWordpressTablePrefix(‘wp_’); // Should match the DB prefix in wp-config.php
$wgAuth->setAuthWordpressDBServer (‘localhost’); // wordpress host (eg. localhost)
$wgAuth->setAuthWordpressDBName(‘wpress1’); // wordpress database
$wgAuth->setAuthWordpressUser(‘root’); // wordpress db username
$wgAuth->setAuthWordpressPassword(‘passw0rd’); // wordpress db password[/code]

Dalam wiki/extensions, tukar baris berikut dalam AuthWordpress.php dari

require_once(‘../wp-includes/class-phpass.php’);

ke

require_once(‘/opt/lampp/htdocs/wportal/wp-includes/class-phpass.php’);

Siap. Sekarang anda boleh menggunakan pengguna yang sama untuk WordPress untuk fungsi blog, bbPress untuk fungsi forum ringkas dan MediaWiki untuk fungsi wiki.

Categories
linux perisian

Masalah memasang Neverwinternights pada Debian Lenny

Setelah mengikuti langkah-langkah pemasangannya dari http://nwn.bioware.com/forums/viewtopic.html?topic=656261&forum=72
tiba-tiba saya ditujahi oleh mesej-mesej seperti berikut semasa memulakan aplikasi:

Locking assertion failure. Backtrace:
#0 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0 [0xb7994787]
#1 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0(xcb_xlib_unlock+0x31) [0xb7994851]
#2 /usr/lib/libX11.so.6(_XReply+0x254) [0xb79dec44]
#3 ./lib/libSDL-1.2.so.0(SDL_XF86VidModeQueryVersion+0x8d) [0xb7d2853d]
#4 ./lib/libSDL-1.2.so.0(X11_GetVideoModes+0x164) [0xb7d2378c]
#5 ./lib/libSDL-1.2.so.0 [0xb7d25457]
#6 ./lib/libSDL-1.2.so.0(SDL_VideoInit+0x2b2) [0xb7d1af66]
#7 ./lib/libSDL-1.2.so.0(SDL_InitSubSystem+0x4a) [0xb7cfd7de]
#8 ./lib/libSDL-1.2.so.0(SDL_Init+0x24) [0xb7cfd8dc]
#9 ./nwmain(SDL_SetVideoMode+0x293) [0x804f98b]
#10 /lib/i686/cmov/libc.so.6(__libc_start_main+0xe5) [0xb7bad455]
#11 ./nwmain(AIL_WAV_info+0x39) [0x804f851]
Locking assertion failure. Backtrace:
#0 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0 [0xb7994787]
#1 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0(xcb_xlib_lock+0x2e) [0xb799492e]
#2 /usr/lib/libX11.so.6 [0xb79ddde9]
#3 /usr/lib/libX11.so.6(XMatchVisualInfo+0x40) [0xb79d4020]
#4 ./lib/libSDL-1.2.so.0 [0xb7d2351a]
#5 ./lib/libSDL-1.2.so.0(X11_GetVideoModes+0x408) [0xb7d23a30]
#6 ./lib/libSDL-1.2.so.0 [0xb7d25457]
#7 ./lib/libSDL-1.2.so.0(SDL_VideoInit+0x2b2) [0xb7d1af66]
#8 ./lib/libSDL-1.2.so.0(SDL_InitSubSystem+0x4a) [0xb7cfd7de]
#9 ./lib/libSDL-1.2.so.0(SDL_Init+0x24) [0xb7cfd8dc]
#10 ./nwmain(SDL_SetVideoMode+0x293) [0x804f98b]
#11 /lib/i686/cmov/libc.so.6(__libc_start_main+0xe5) [0xb7bad455]
#12 ./nwmain(AIL_WAV_info+0x39) [0x804f851]
Locking assertion failure. Backtrace:
#0 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0 [0xb7994787]
#1 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0(xcb_xlib_unlock+0x31) [0xb7994851]
#2 /usr/lib/libX11.so.6(_XReply+0x254) [0xb79dec44]
#3 ./lib/libSDL-1.2.so.0(SDL_XineramaIsActive+0x76) [0xb7d2eb1a]
#4 ./lib/libSDL-1.2.so.0(X11_GetVideoModes+0x673) [0xb7d23c9b]
#5 ./lib/libSDL-1.2.so.0 [0xb7d25457]
#6 ./lib/libSDL-1.2.so.0(SDL_VideoInit+0x2b2) [0xb7d1af66]
#7 ./lib/libSDL-1.2.so.0(SDL_InitSubSystem+0x4a) [0xb7cfd7de]
#8 ./lib/libSDL-1.2.so.0(SDL_Init+0x24) [0xb7cfd8dc]
#9 ./nwmain(SDL_SetVideoMode+0x293) [0x804f98b]
#10 /lib/i686/cmov/libc.so.6(__libc_start_main+0xe5) [0xb7bad455]
#11 ./nwmain(AIL_WAV_info+0x39) [0x804f851]
Locking assertion failure. Backtrace:
#0 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0 [0xb7994787]
#1 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0(xcb_xlib_lock+0x2e) [0xb799492e]
#2 /usr/lib/libX11.so.6 [0xb79ddde9]
#3 /usr/lib/libX11.so.6(XCreateColormap+0x26) [0xb79b30f6]
#4 ./lib/libSDL-1.2.so.0 [0xb7d25584]
#5 ./lib/libSDL-1.2.so.0(SDL_VideoInit+0x2b2) [0xb7d1af66]
#6 ./lib/libSDL-1.2.so.0(SDL_InitSubSystem+0x4a) [0xb7cfd7de]
#7 ./lib/libSDL-1.2.so.0(SDL_Init+0x24) [0xb7cfd8dc]
#8 ./nwmain(SDL_SetVideoMode+0x293) [0x804f98b]
#9 /lib/i686/cmov/libc.so.6(__libc_start_main+0xe5) [0xb7bad455]
#10 ./nwmain(AIL_WAV_info+0x39) [0x804f851]
Locking assertion failure. Backtrace:
#0 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0 [0xb7994787]
#1 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0(xcb_xlib_unlock+0x31) [0xb7994851]
#2 /usr/lib/libX11.so.6(_XReply+0x254) [0xb79dec44]
#3 ./lib/libSDL-1.2.so.0(SDL_XF86VidModeGetGamma+0x9a) [0xb7d2880e]
#4 ./lib/libSDL-1.2.so.0 [0xb7d21a89]
#5 ./lib/libSDL-1.2.so.0(X11_SaveVidModeGamma+0x36) [0xb7d21b3a]
#6 ./lib/libSDL-1.2.so.0 [0xb7d2560f]
#7 ./lib/libSDL-1.2.so.0(SDL_VideoInit+0x2b2) [0xb7d1af66]
#8 ./lib/libSDL-1.2.so.0(SDL_InitSubSystem+0x4a) [0xb7cfd7de]
#9 ./lib/libSDL-1.2.so.0(SDL_Init+0x24) [0xb7cfd8dc]
#10 ./nwmain(SDL_SetVideoMode+0x293) [0x804f98b]
#11 /lib/i686/cmov/libc.so.6(__libc_start_main+0xe5) [0xb7bad455]
#12 ./nwmain(AIL_WAV_info+0x39) [0x804f851]
Locking assertion failure. Backtrace:
#0 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0 [0xb7994787]
#1 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0(xcb_xlib_lock+0x2e) [0xb799492e]
#2 /usr/lib/libX11.so.6 [0xb79ddde9]
#3 /usr/lib/libX11.so.6(XCreateWindow+0x26) [0xb79d46b6]
#4 ./lib/libSDL-1.2.so.0 [0xb7d24ff3]
#5 ./lib/libSDL-1.2.so.0 [0xb7d25635]
#6 ./lib/libSDL-1.2.so.0(SDL_VideoInit+0x2b2) [0xb7d1af66]
#7 ./lib/libSDL-1.2.so.0(SDL_InitSubSystem+0x4a) [0xb7cfd7de]
#8 ./lib/libSDL-1.2.so.0(SDL_Init+0x24) [0xb7cfd8dc]
#9 ./nwmain(SDL_SetVideoMode+0x293) [0x804f98b]
#10 /lib/i686/cmov/libc.so.6(__libc_start_main+0xe5) [0xb7bad455]
#11 ./nwmain(AIL_WAV_info+0x39) [0x804f851]
Fatal signal: Segmentation Fault (SDL Parachute Deployed)

Penyelesaiannya, saya gunakan SDL pada sistem saya, bukannya yang dibekalkan oleh pemasang aplikasi. Caranya adalah dengan membuang ./lib: pada baris ke-10 fail skrip nwn

Penyelesaian ini saya temui pada http://nwn.bioware.com/forums/viewtopic.html?topic=347606&forum=72

Categories
Pelbagai

Virtual host berdasarkan IP

Contoh membina virtual host berdasarkan IP untuk pelayan web apache pada Debian Lenny

/etc/network/interfaces pelayan web

auto lo eth0 eth0:0
iface lo inet loopback

iface eth0 inet static
address 192.168.56.3
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.56.255

# eth0:0 akan menjadi interface untuk vhost1
iface eth0:0 inet static
address 192.168.56.4
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.56.255

Pasang pakej apache2

aptitude install apache2

Cipta dan edit fail 001-vhost1

mkdir /etc/apache2/logs
touch /etc/apache2/sites-enabled/001-vhost1

Kandungan 001-vhost1 seperti berikut
[code lang=’plain’]
ServerName www.vhost1.debian.int
ServerAdmin webmaster@vhost1.debian.int
DocumentRoot /var/www/vhost1
ErrorLog logs/www.vhost1.debian.int-error_log
CustomLog logs/www.vhost1.debian.int-access_log combined
ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/cgi-bin/vhost1
[/code]

Buat folder /var/www/vhost1
mkdir /var/www/vhost1

Cipta dan edit fail index.html di dalam /var/www/vhost1 dengan kandungan seperti berikut
[code lang=’html’]

Ini adalah laman virtual host[/code]

Mulakan semula servis apache2
/etc/init.d/apache2 restart

Sepatutnya bila anda semak imbas 192.168.56.4 pada pelungsur web, anda akan nampak

Ini adalah laman virtual host

Maklumat lanjut
Linux Administration Handbook muka surat 767
http://httpd.apache.org/docs/1.3/vhosts/ip-based.html

Categories
internet perisian python

Pasang Plone pada Debian Lenny

Plone adalah CMS (Content Management System) yang dibina dengan bahasa pengaturcaraan Python.

Berikut langkah-langkah memasang Plone pada sistem Debian Lenny:

Muaturun Plone dari http://plone.org/products/plone/releases/3.3.4
* 3.3.4 adalah versi terkini pada hari artikel ini diterbitkan

Ekstrak
tar xvf Plone-3.3.4-UnifiedInstaller.tgz

Pasang pakej-pakej diperlukan sebagai root
aptitude update
aptitude install build-essential libssl-dev zlib1g-dev libreadline-dev libxml2-dev libwv-dev xpdf

Mula memasang Plone
cd Plone-3.3.4-UnifiedInstaller
./install.sh standalone

Siap!

Anda boleh capai laman anda pada localhost:8080

Jangan lupa salin maklumat pengguna admin selepas pemasangan