Categories
zimbra

Senaraikan member CoS Zimbra

Dapatkan ID CoS

zmprov gac -v | grep -e cn: -e zimbraId

Senaraikan account dengan CoS tersebut

zmprov sa zimbraCOSId=e00428a1-0c00-11d9-836a-000d93afea2a

Categories
pemasangan zimbra

Pasang SSL GoDaddy pada Zimbra 8

 1. Muatnaik fail ssl yang diperlukan ke server zimbra

  cp domain.key commercial.key
  cp intermediate/gd_bundle-g2-g1.crt commercial_ca.crt
  scp Certificate/numbers-digits.crt commercial.key commercial_ca.crt zimbra-IP:/tmp

 2. Periksa ssl

  su - zimbra
  /opt/zimbra/bin/zmcertmgr verifycrt comm /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/commercial.key /tmp/numbers-digits.crt /tmp/commercial_ca.crt

 3. Pasangkan ssl

  /opt/zimbra/bin/zmcertmgr deploycrt comm /tmp/number-digits.crt /tmp/commercial_ca.crt

 4. Mulakan semula zimbra
  zmcontrol restart
Categories
zimbra

Pasang SSL Wildcard Geotrust pada Zimbra 8

Simpan private key sebagai /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial.key
Simpan server certificate ke fail /tmp/server.crt
Simpan intermediate certificate sebagai /tmp/ca_intermediate.crt

Dapatkan kandungan “Root 2 – GeoTrust Global CA” (pem file) dan simpan sebagai /tmp/global2.crt dari https://www.geotrust.com/resources/root-certificates/#

cat /tmp/ca_intermediate.crt /tmp/global2.crt /tmp/ca.crt > /tmp/ca_chain.crt

Sahkan sijil SSL dengan

/opt/zimbra/bin/zmcertmgr verifycrt comm /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/commercial.key /tmp/commercial.crt /tmp/ca_chain.crt

Pasang sijil SSL

/opt/zimbra/bin/zmcertmgr deploycrt comm /tmp/commercial.crt /tmp/ca_chain.crt

Mulakan semula zimbra

su - zimbra
zmcontrol restart

Categories
android zimbra

Tetapan akaun Zimbra Collaboration untuk Android

Contoh berikut menggunakan Android Jelly Beans pada Nokia X

Andaian:

 • Zimbra Network Edition 7.2
 • FQDN Zimbra server boleh resolve dari peranti Android
 • Zimbra server menggunakan SSL

Pilih Settings

selectsettings

Pilih Add account

selectaddaccount

Pilih Corporate

selectcorporate

Nama pengguna dengan backslash sebelum nama. Tandakan Accept all SSL certificates jika menggunakan self-signed certificate.

settingsandroid

Categories
perisian zimbra

primaryMessage volume Zimbra pada filesystem ZFS

 1. Tambah repo ppa ZFS untuk Ubuntu & pasang

  $ sudo add-apt-repository ppa:zfs-native/stable
  $ sudo apt-get update
  $ sudo apt-get install ubuntu-zfs

 2. Kenal pasti nama device. Dalam situasi ini, yang belum pernah dibuat partition

  $ sudo fdisk -l | grep valid
  Disk /dev/xvdc doesn't contain a valid partition table
  Disk /dev/xvde doesn't contain a valid partition table
  Disk /dev/xvdb doesn't contain a valid partition table
  Disk /dev/mapper/ubuntu--vg-root doesn't contain a valid partition table
  Disk /dev/mapper/ubuntu--vg-swap_1 doesn't contain a valid partition table

  $ sudo zpool create zfsPool1 raidz /dev/xvdb /dev/xvdc /dev/xvde -f
  $ sudo zpool status zfsPool1
  [code lang='plain'] pool: zfsPool1
  state: ONLINE
  scan: none requested
  config:

  NAME STATE READ WRITE CKSUM
  zfsPool1 ONLINE 0 0 0
  raidz1-0 ONLINE 0 0 0
  xvdb ONLINE 0 0 0
  xvdc ONLINE 0 0 0
  xvde ONLINE 0 0 0

  errors: No known data errors[/code]

  $ sudo zfs create zfsPool1/zimbraStore
  $ sudo zfs list
  [code lang='plain']NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
  zfsPool1 196K 9.75G 40.0K /zfsPool1
  zfsPool1/zimbraStore 38.6K 9.75G 38.6K /zfsPool1/zimbraStore[/code]

  $ host -t mx mylab.lab
  mylab.lab mail is handled by 10 mail.mylab.lab.

  $ hostname -f
  mail.mylab.lab

 3. Pastikan installer & installer yang digunakan adalah sesuai

  $ md5sum -c zcs-8.0.0_GA_5434.UBUNTU12_64.20120907144631.tgz.md5
  zcs-8.0.0_GA_5434.UBUNTU12_64.20120907144631.tgz: OK

  $ uname -p
  x86_64

  $ lsb_release -r
  Release: 12.04

 4. Ekstrak & install

  $ tar -xvf zcs-8.0.0_GA_5434.UBUNTU12_64.20120907144631.tgz
  $ cd zcs-8.0.0_GA_5434.UBUNTU12_64.20120907144631/
  $ sudo apt-get install libgmp3c2 libperl5.14 sysstat sqlite3
  $ sudo ./install.sh

 5. Pindah volum primaryMessage ke /zfsPool1/zimbraStore/

  $ chown zimbra:zimbra /zfsPool1/zimbraStore/

  $ zmvolume -a -n zfsStore -p /zfsPool1/zimbraStore/ -t primaryMessage
  Volume 3 is created

  $ zmvolume -sc -id 3
  Volume 3 is now the current primaryMessage volume.