Categories
internet linux pemasangan

SSL Owncloud 8.0 pada Debian 7

Buatkan CSR dengan openssl dari PC anda.

openssl genrsa -des3 -out owncloud_domain_com.key 2048
openssl req -new -key owncloud_domain_com.key -out owncloud_domain_com.csr

Setelah memuatnaik CSR dan dapat zip file dari COMODO, unzip, kemudian buatkan chain certificate.

cat COMODORSADomainValidationSecureServerCA.crt COMODORSAAddTrustCA.crt AddTrustExternalCARoot.crt >> bundle.crt

Uji self-sign ssl terlebih dahulu.

a2enmod ssl
a2ensite default-ssl
service apache2 restart

Jika OK, teruskan:

Muatnaik bundle.crt ke /etc/apache2/ssl.crt/

Muatnaik owncloud_domain_com.key ke /etc/ssl/private/

Muatnaik owncloud_domain_com.crt ke /etc/ssl/certs/

Contoh yang diubah pada /etc/sites-enabled/default-ssl

SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/owncloud_domain_com.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/owncloud_domain_com.key
SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl.crt/bundle.crt

Tambah juga tetapan berikut untuk melumpuhkan POODLE

SSLProtocol All -SSLv2 -SSLv3

Mulakan semula apache2

service apache2 restart

Categories
internet

Seedbox Deluge dan langkah membenarkan akses remote

OS: Ubuntu 14.04 amd64

Pasang pakej-pakej diperlukan

sudo apt-get install deluged
sudo apt-get install deluge-console

Tetapkan pengguna dan katalaluan untuk akses remote. Anda mestilah telah log masuk sebagai pengguna yang bakal ditetapkan. segala arahan tanpa sudo dilakukan sebagai pengguna tersebut.

deluged
echo "username:password:10" >> ~/.config/deluge/auth

Tetapkan untuk akses remote

deluge-console "config -s allow_remote True"
deluge-console "config -s move_completed_path /home/username/deluge/completed"
deluge-console "config -s download_location /home/username/deluge/download"
deluge-console "config -s torrentfiles_location /home/username/deluge/torrents"
mkdir -p deluge/completed
mkdir deluge/download
mkdir deluge/torrents

Mulakan
deluge-console &

Pada klien, lumpuhkan classic mode

classicmode

Tutup dan buka semula klien deluge

Tambahkan pelayan deluge yang ditetapkan tadi.

addhost

Hijau maknanya boleh disambungkan.

addhost2

Categories
internet linux

Firefox yang menyokong HTML 5 untuk Debian Lenny

Pengguna Debian Lenny masih boleh mendapatkan web browser yang menyokong HTML5 dengan menggunakan Firefox versi 3.5
Dapatkan dari http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/3.5/

Plugin Adobe Flash (flashplugin-nonfree) boleh didapatkan dari http://archive.debian.org/debian-backports/

Categories
internet linux perisian

Pasang Firefox/Iceweasel terbaharu pada Debian Wheezy

Edit /etc/apt/sources.list, tambah baris berikut
deb http://mozilla.debian.net/ wheezy-backports iceweasel-release

Muaturun dan pasang pkg-mozilla-archive-keyring
wget http://mozilla.debian.net/pkg-mozilla-archive-keyring_1.1_all.deb
dpkg -i pkg-mozilla-archive-keyring_1.1_all.deb

Pasang Firefox/Iceweasel terbaharu
apt-get update
apt-get install -t wheezy-backports iceweasel

Categories
email internet

Nota pemasangan Zarafa Open Source pada Debian Squeeze 32-bit

Note: Integrasi exim4 masih lagi tidak berfungsi, sekadar menjalankan antaramuka buat masa ini
OS: Debian 6.0.6 32-bit
ZCP: 7.1.1-37812-debian-6.0-i386

Pasang pakej-pakej yang diperlukan (Apache, PHP & MySQL)
aptitude install mysql-server
aptitude install apache2-mpm-prefork libapache2-mod-php5

Ubah kebenaran untuk skrip pemasangan
chmod 755 install.sh

Laksanakan skrip pemasangan dari folder Zarafa opensource yang telah diekstrak
./install.sh

Kebanyakan soalan, cuma tekan kekunci Enter

Jika terdapat masalah dependency, guna arahan berikut
apt-get -f install

Ubah permission /var/lib/zarafa-webapp/tmp supaya boleh diakses oleh apache
chown www-data:www-data /var/lib/zarafa-webapp/tmp

Cipta pengguna pertama yang akan menjadi admin
zarafa-admin -c user1 -f 'user1' -p abc123 -e user1@mydomain.com

Mulakan semula apache
/etc/init.d/apache2 restart

Penggunaan RAM cuma 77MB (cuba bandingkannya dengan Zimbra!)
[code lang=’plain’]# free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 502 467 34 0 53 337
-/+ buffers/cache: 77 425
Swap: 983 0 983
[/code]

Categories
internet perisian

Tambah kalendar cuti Malaysia pada kalendar Zimbra Desktop

Kaedah ini mungkin juga boleh dipakai pada Zimbra Webclient

 1. Buka tab Calendar
 2. Klik-kanan pada logo akaun
 3. Pilih New Calendar
 4. Masukkan tajuk “cuti-cuti malaysia” (contoh)
 5. Tandakan “Synchronize appointments from remote calendar”
 6. Salin dan tampal URL berikut pada kawasan input URL
  webcal://ical.mac.com/ical/Malaysia32Holidays.ics
 7. Klik OK
 8. Biarkan selama beberapa saat untuk kalendar anda diselaraskan
Categories
internet

Apabila domain tertentu disekat, buka dari web cache carian Google

Contohnya jika domain blogspot disekat di rangkaian pejabat anda:

 1. Gerakkan penunjuk tetikus ke arah pautan dan klik pada simbol pratonton
 2. Klik pada Cached


Seronok, bukan? 😀

Categories
internet rangkaian

Folder NFS tidak dilekap secara automatik pada Debian 6?

Walaupun setelah menetapkan pada /etc/fstab dan memastikan sintaks tepat dengan arahan mount -a, folder pada pelayan NFS anda tetap tidak dilekap secara automatik selepas reboot.

Ini adalah kerana kandungan pembahagi didalam /etc/fstab dilekap sebelum servis rangkaian bermula. Jadi pelayan NFS gagal ditemukan pada saat itu.

Dengan mengandaikan:
IP pelayan NFS: 10.0.0.100
Folder yang dikongsi pada pelayan: /nfs
Folder destinasi pada klien: /mnt/nfs

Contoh /etc/fstab
[code lang=”plain”]10.0.0.100:/nfs /mnt/nfs nfs defaults 0 0[/code]

And cuma perlu tambah skrip yang diberi nama fstab pada /etc/network/if-up.d/
[code lang=”plain”]#!/bin/sh
mount -a[/code]

Kemudian tukar kebenaran skrip tersebut supaya boleh dilaksanakan
chmod +x /etc/network/if-up.d/fstab

Sumber: http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=141&t=56035&start=0

Categories
internet perisian

Pasang Iceweasel 6.0/Firefox 6.0 pada Debian 6 (Squeeze)

 1. Log masuk sebagai root pada terminal/emulator terminal
 2. Pastikan baris berikut ada di dalam /etc/apt/sources.list
  [code lang=”plain”]deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main
  deb http://mozilla.debian.net/ squeeze-backports iceweasel-release[/code]
 3. Dan buat fail /etc/apt/preferences.d/mozilla dengan kandungan seperti berikut:
  [code lang=”plain”]Package: iceweasel-release
  Pin: release a=squeeze-backports
  Pin-Priority: 200[/code]
  *teknik ini dipanggil apt-pinning untuk meningkatkan keutamaan pakej iceweasel dari repo squeeze-backports berbanding “main” yang pada dasarnya mempunyai keutamaan 500
 4. Import kunci arkib debian mozilla untuk pengesahan pakej yang bakal dimuaturun.
  wget -O- -q http://mozilla.debian.net/archive.asc | gpg --import
  gpg --export -a 06C4AE2A | sudo apt-key add -
 5. Kemaskini senarai aplikasi yang terdapat pada repo digunakan
  aptitude update
 6. Pasang Iceweasel 6.0
  aptitude -t squeeze-backports install iceweasel
Categories
internet perisian

Pasang Webmin pada Debian 6

Webmin adalah antara muka untuk mengkonfigurasi servis seperti pelayan emel Postfix dan pelbagai lagi dengan menggunakan antaramuka laman sesawang.

 1. Muaturun pakej Debian Webmin dari http://www.webmin.com/download.html. Contoh berikut boleh berubah mengikut versi terkini Webmin
  wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.550_all.deb
 2. Pasang pakej tersebut sebagai pengguna root
  dpkg -i webmin_1.550_all.deb
 3. Sekarang Webmin boleh diakses pada pelungsur sesawang anda dengan pergi ke localhost:10000 dan log masuk sebagai pengguna root. Gantikan localhost dengan alamat IP pelayan Debian anda

Nota: Jikalau anda mendapat mesej ralat seperti berikut
dpkg: dependency problems prevent configuration of webmin:
webmin depends on libnet-ssleay-perl; however:
Package libnet-ssleay-perl is not installed.
webmin depends on libauthen-pam-perl; however:
Package libauthen-pam-perl is not installed.
webmin depends on libio-pty-perl; however:
Package libio-pty-perl is not installed.
webmin depends on apt-show-versions; however:
Package apt-show-versions is not installed.
dpkg: error processing webmin (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
webmin

Laksanakan arahan berikut
apt-get -fy install