Categories
linux vmware

Pasang vSphere CLI pada Ubuntu 14.04

Muaturun dan pasang vSphere CLI terbaharu

tar -xvf Downloads/VMware-vSphere-CLI-6.0.0-2503617.x86_64.tar.gz
cd vmware-vsphere-cli-distrib/
sudo ./vmware-install.pl

Jika berlaku ralat module SOAP Lite, muaturun dan pasang secara manual

tar -xvf Downloads/SOAP-Lite-1.19.tar.gz
SOAP-Lite-1.19/
perl Makefile.PL
make
make test
sudo make install

Jika ada masalah memasang modul perl, guna arahan berikut berdasarkan modul yang diperlukan

sudo cpan Nama::Modul

Categories
Pelbagai

xfce4 sebagai default WM

Untuk membolehkan rdp ke xfce4, log masuk sebagai pengguna biasa yang akan kita log masuk melalui rdp/mstsc

echo "startxfce4" > ~/.Xclients
chmod +x ~/.Xclients

Log masuk sebagai root

service xrdp restart

Categories
linux perisian

RDP CentOS 6

yum install xrdp tigervnc-server

Tetapan selinux

chcon -t bin_t /usr/sbin/xrdp
chcon -t bin_t /usr/sbin/xrdp-sesman

Tetapan iptables

iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT