Categories
aix

Menghenti dan memulakan servis Netvault Backup pada AIX

Contoh dengan klien Netvault Backup v8.53 & AIX 5.3

/usr/netvault/etc/startup.sh stop
/usr/netvault/etc/startup.sh start

Categories
linux perisian rangkaian

Contoh konfigurasi ringkas Nagios pada Debian

monitor-nrpe

Server Nagios: 192.168.1.110
Server DNS: 192.168.1.102

Contoh berikut adalah untuk memantau load, bilangan user yang log in, baki kapasiti root partition, jumlah proses sedang berjalan dengan menggunakan nrpe

  Pada server Nagios (Wheezy):

 1. Install pakej-pakej yang diperlukan:
  apt-get install nagios3 nagios-plugins nagios-nrpe-plugin
 2. Buatkan fail /etc/nagios3/conf.d/dns-mylab.cfg seperti berikut:

  [code lang=’plain’]define host{
  use generic-host
  host_name dns
  alias dns-mylab
  address 192.168.1.102
  }
  define service{
  use generic-service
  host_name dns
  service_description Current Load
  check_command check_nrpe_1arg!check_load
  }
  define service{
  use generic-service
  host_name dns
  service_description Current Users
  check_command check_nrpe_1arg!check_users
  }
  define service{
  use generic-service
  host_name dns
  service_description Disk Space
  check_command check_nrpe_1arg!check_root
  }
  define service{
  use generic-service
  host_name dns
  service_description Total Processes
  check_command check_nrpe_1arg!check_total_procs
  }[/code]

 3. Mulakan semula servis nagios
  /etc/init.d/nagios3 restart

  Pada server DNS (squeeze):

 1. Pasang pakej-pakej yang diperlukan
  apt-get install nagios-nrpe-server nagios-plugins
 2. Edit /etc/nagios/nrpe.cfg seperti dibawah dengan mengambil kira output “df -h”, IP server nagios & IP server DNS

  [code lang=’plain’]#server_address=127.0.0.1
  server_address=192.168.1.102

  #allowed_hosts=127.0.0.1
  allowed_hosts=192.168.1.110

  #command[check_hda1]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /dev/hda1
  command[check_root]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /dev/mapper/debian-root[/code]

 3. Mulakan semula servis nrpe
  /etc/init.d/nagios-nrpe-server restart
Categories
perisian rangkaian

Perisian pengurusan akses remote

Selain MobaXterm, cuba juga mRemoteNG.

Lihat sahaja cekupan skrin berikut.

RDP

rdp

SSH v2

ssh

Categories
linux pemacu

Skrin hitam semasa boot live CD/DVD Linux

Ini selalunya adalah disebabkan oleh video adapter/chip yang tidak disokong. Penyelesaiannya:

 1. Reboot
 2. Edit boot menu
 3. Tambah “nomodeset”
 4. Simpan & boot