Categories
email linux

Status servis pada Zimbra Multiserver

OS: CentOS 6
ZCS: v8.6

Lakukan pada semua server zimbra

Buang tanda pound ‘#’ dalam /etc/rsyslog.conf pada

$ModLoad imudp
$UDPServerRun 514

Configure rsyslog untuk zimbra

/opt/zimbra/libexec/zmsyslogsetup

Mulakan semula servis zimbra

service zimbra restart

Mulakan semula service rsyslog

/etc/init.d/rsyslog restart

Categories
Pelbagai

Zimbra 8.6 multiserver

Note pemasangan 1 SMTP & 1 mailbox

dns

set mailbox sebagai mx record

mta

pasang zimbra-ldap
pasang semula / kemaskini & tambah pakej zimbra-mta

mailbox

install zimbra-store and other recommended packages
during setup, cofigure ldap master first
then configure mta and nginx (proxy)

set semula password admin jika perlu sebagai user zimbra

zmprov sp admin@domain.com password