Categories
linux perisian

Mengubah fail OGV ke MP4

Disebabkan Youtube tidak menerima fail OGV yang dihasilkan oleh gtk-recordMyDesktop, maka kita perlu mengubahnya ke MP4 dengan ffmpeg seperti berikut:

ffmpeg -i output-ogv -vcodec libx264 "output.mp4"

Info ini saya dapati dari http://superuser.com/questions/164334/command-line-to-convert-ogv-to-mp4-video-files

Categories
perisian vmware

Dapatkan ID dan email pengguna Zimbra Network

Jika anda perlu mendapatkan senarai ID dan alamat emel dari pengkalan data Zimbra Network (diuji pada versi 7.1), guna arahan berikut sebagai pengguna root

/opt/zimbra/bin/mysql -e 'use zimbra;select id,comment from mailbox;'

Categories
linux pemacu perisian vmware

Pasang VMware-tools pada CentOS 5

Langkah-langkahnya

 1. Kemaskini CentOS

  yum -y update
  reboot

 2. Log masuk & pasang pakej-pakej yang diperlukan

  yum install gcc kernel-devel

 3. Pasang vmware tool

  mount /dev/cdrom /mnt/
  tar -xvf /mnt/VMwareTools-8.3.7-341836.tar.gz -C /tmp
  cd /tmp/vmware-tools-distrib/

 4. Tekan kekunci “Enter” untuk setiap soalan

  ./vmware-install.pl

Categories
perisian

Skrip dapatkan kuota akaun Zimbra

[code lang=”bash”]#!/bin/bash
## run as zimbra user
rm /tmp/~acc 2>/dev/null
zmsoap -z GetQuotaUsageRequest | grep ‘> /tmp/~acc
echo “User,ID,Used Quota,Max Quota,” > /tmp/accounts-quota-`zmhostname`-`date +%F`.csv
awk -F “\”” ‘{print $6″,”$2″,”$8″,”$4″,”}’ /tmp/~acc >> /tmp/accounts-quota-`zmhostname`-`date +%F`.csv
echo “Output in: /tmp/accounts-quota-`zmhostname`-`date +%F`.csv”[/code]

Letak dalam /opt/zimbra/libexec/

Beri kebenaran untuk dilaksanakan

Laksanakan sebagai pengguna zimbra