Categories
linux radeon

Mendapatkan pemacu Radeon X300 berfungsi pada Debian

 1. Naiktaraf Wheezy ke Jessie untuk mendapatkan kernel terbaharu (3.8) berbanding 3.2 pada Wheezy
 2. Pasang pakej xserver-xorg-video-ati, libgl1-mesa-glx, dan firmware-linux-nonfree
 3. Buang pakej xserver-xorg-video-radeon
 4. Reboot

Amati output berikut

[code lang=’plain’]# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux testing (jessie)
Release: testing
Codename: jessie

# lsmod | grep drm
drm_kms_helper 27237 1 radeon
drm 165528 3 ttm,drm_kms_helper,radeon
i2c_core 19505 5 drm,i2c_i801,drm_kms_helper,i2c_algo_bit,radeon

# glxinfo | grep render
direct rendering: Yes
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.2, 128 bits)
GL_NV_conditional_render, GL_AMD_draw_buffers_blend,
[/code]

Categories
linux perisian

Alternative CPU-Z pada Linux

Contoh menggunakan Debian Jessie 32-bit

 1. Muaturun CPU-G dari http://sourceforge.net/projects/cpug/
 2. Ekstrak folder ke dalam folder Documents
 3. Klik 2 kali pada fail “cpu-g” ekstrak arkib
 4. Klik butang “Run” Klik Run

Tab 1

tab 2

tab 3

tab 4

Categories
linux pemasangan

Nota pemasangan Ubuntu 13.04 pada Lenovo V470

Muaturun ISO Ubuntu 13.04 AMD64

 1. Buat USB pemasangan Ubuntu dengan Unetbootin
 2. Boot USB
 3. Edit menu grub “..without install” dengan tekan kekunci E
  *masa boot kena tekan kekunci arah atas atau bawah masa keluar satu baris mesej ralat (saya dah lupa mesej apa)
 4. Tambah “vga=771” selepas “..quiet –” pada baris ke-2
 5. Tekan kekunci F10 untuk boot
 6. Pasang Ubuntu dengan partition pertama sebagai ‘gpt partition’, saiznya tetapkan sebanyak 50MB. Saya tidak pasti akan kesannya jika kurang dari 50MB.
 7. Ulang langkah 2 hingga 5
 8. Buka terminal dan taip arahan berikut untuk memasang perisian boot-repair

  sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair && sudo apt-get update
  sudo apt-get install -y boot-repair && (boot-repair &)

 9. Pilih apply pada boot-repair
 10. reboot
 11. Log masuk dan buatkan fail .xprofile pada home directory dengan kandungan seperti berikut
  export UNITY_LOW_GFX_MODE=1
Categories
email perisian

Zimbra LDAP: error code 49 – Invalid Credentials

ERROR: service.FAILURE (system failure: unable to lookup server by name: webmail.mydomain.com message: [LDAP: error code 49 – Invalid Credentials]) (cause: javax.naming.AuthenticationException [LDAP: error code 49 – Invalid Credentials])

Sebab ralat:
-ingin migrate ZCS ke server baru yang berlainan versi OS. Jika sama, cuma rsync
-restore backup ldap dari server asal selepas install ZCS pada server baru
-gagal mulakan servis zimbra dengan ralat seperti diatas

Penyelesaian:
-pastikan output zmhostname = webmail.mydomain.com
-pastikan webmail.mydomain.com adalah MX record untuk domain mydomain.com (periksa dengan “nslookup -t mx domain.com”)
-pastikan IP webmail.mydomain.com disenaraikan didalam /etc/hosts
-salin localconfig.xml dari server zimbra lama ke server baru & edit password berkaitan mysql supaya sama dengan setting kat server baru
-restart servis zimbra

Categories
linux

Pelayan Perkongsian Fail SMB/CIFS Pada Ubuntu 12.04

Pada pelayan Ubuntu:

Pasang pakej samba
sudo apt-get install samba

uncomment atau buang tanda # dalam /etc/samba/smb.conf pada

[code lang=’plain’]# security = user[/code]

Untuk ‘mount’ folder /srv/samba/share2 sebagai pengguna user1, tetapkan seperti berikut pada smb.conf

[code lang=’plain’][share2]
comment = Ubuntu File Server Share
path = /srv/samba/share2
browsable = yes
guest ok = no
read only = no
valid users = user1
writable = yes
create mask = 0755[/code]

Berikan kata laluan smb untuk pengguna user1
sudo smbpasswd user1

Berikan kebenaran yang sesuai untuk folder /srv/samba/share2
sudo chown -R user1:user1 /srv/samba/share2

Mulakan semula servis samba
sudo service smbd restart

Pada klien Linux, contoh menggunakan Debian 7.1

*Jika workgroup pada smb.conf pelayan = WORKGROUP

Buat fail .smbcredentials pada /root dengan kata laluan yang sesuai untuk pengguna user1

[code lang=’plain’]username=user1
password=p@SsW0rD
domain=workgroup[/code]

*Kalau IP pelayan Ubuntu = 192.168.1.110

Tambah pada /etc/fstab seperti berikut

[code lang=’plain’]//192.168.1.110/share2 /mnt/smb2 cifs credentials=/root/.smbcredentials,iocharset=utf8 0 0[/code]

Buatkan folder /mnt/smb2 sebagai pengguna root
mkdir /mnt/smb2

Uji sebagai pengguna root
mount -a

*Kalau tak boleh automount masa boot, cuba tambah option _netdev pada tetapan di fstab