Categories
internet perisian

Tambah kalendar cuti Malaysia pada kalendar Zimbra Desktop

Kaedah ini mungkin juga boleh dipakai pada Zimbra Webclient

 1. Buka tab Calendar
 2. Klik-kanan pada logo akaun
 3. Pilih New Calendar
 4. Masukkan tajuk “cuti-cuti malaysia” (contoh)
 5. Tandakan “Synchronize appointments from remote calendar”
 6. Salin dan tampal URL berikut pada kawasan input URL
  webcal://ical.mac.com/ical/Malaysia32Holidays.ics
 7. Klik OK
 8. Biarkan selama beberapa saat untuk kalendar anda diselaraskan
Categories
linux perisian virtualbox

Antaramuka web untuk VirtualBox 4.1

 1. Sebagai pengguna root, pasang VirtualBox 4.1
  wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | apt-key add -
  aptitude update
  aptitude install virtualbox-4.1
 2. Muaturun phpvirtualbox dari http://code.google.com/p/phpvirtualbox/downloads/list dan pasang
  cp phpvirtualbox-4.1-5.zip /var/www/
  aptitude install unzip
  cd /var/www/
  unzip phpvirtualbox-4.1-5.zip
  ln -s /var/www/phpvirtualbox-4.1-5 /var/www/phpvirtualbox
  cp phpvirtualbox/config.php-example phpvirtualbox/config.php
 3. Tukar format config.php ke format unix
  aptitude install dos2unix
  cd phpvirtualbox/
  dos2unix config.php
 4. Konfigur tetapan phpvirtualbox (sesuaikan dengan tetapan anda)
  [code=’plain’]/* Username / Password for system user that runs VirtualBox */
  var $username = ‘vbox’;
  var $password = ‘vbox’;

  /* SOAP URL of vboxwebsrv (not phpVirtualBox’s URL) */
  var $location = ‘http://192.168.1.104:18083/’;[/code]

 5. Pasang pelayan web
  aptitude install apache2
  aptitude install libapache2-mod-php5
  aptitude install php-soap
  service apache2 restart
 6. Cipta fail konfigurasi servis web virtualbox
  touch /etc/default/virtualbox
 7. Konfigur tetapan servis web virtualbox (sesuaikan dengan tetapan anda)
  [code=’plain’]VBOXWEB_USER=’vbox’
  VBOXWEB_HOST=’192.168.1.104′
  VBOXWEB_LOGFILE=’/var/log/vboxweb'[/code]
 8. Cipta dan beri kebenaran menulis untuk fail log servis web virtualbox
  touch /var/log/vboxweb
  chmod o+w /var/log/vboxweb
 9. Tambah pengguna servis web virtualbox dan masukkannya ke kumpulan vboxusers
  useradd -m vbox
  passwd vbox
  usermod -a -G vboxusers vbox
 10. Mulakan servis web virtualbox
  service vboxweb-service start
 11. Muaturun Oracle VM VirtualBox Extension Pack dan pasang
  VBoxManage extpack install Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.6-74713.vbox-extpack
 12. Tetapkan supaya servis web virtualbox bermula tiap kali debian dimulakan
  update-rc.d vboxweb-service defaults
 13. Akses pada URL http://192.168.1.104/phpvirtualbox

Pengguna adalah admin dengan katalaluan admin

Categories
linux perisian rangkaian

Stream video pada pelayan media dengan Totem

 1. Pada Debian 6, pasang pakej totem-coherence sebagai pengguna root
  aptitude install totem-coherence
 2. Buka Totem (Applications -> Sounds & Video -> Movie Player)
 3. Pilih Coherence DLNA/UPnP client pada pilihan di bar sisi
 4. Cari folder yang telah dikongsi pada pelayan media dan mainkan video yang diingini