Categories
perkakasan

Periksa saiz blok HDD 3par

Cari lokasi HDD yang rosak

showpd -s -failed -degraded

Dari info CagePos 0:8:1 = cage 0, magazine 8

Periksa size blok hdd tadi:

showpd -fmt -p -cg 0 -mg 8

Categories
perkakasan

Cara dapatkan WWN

Contoh pada Ubuntu 14.04, HBA Qlogic

sudo cat /sys/class/scsi_host/host*/device/fc_host/host*/port_name

Categories
perisian perkakasan

Nota LVM #2

Untuk menambah kapasiti volum lojikal ke 100% saiz kumpulan volum setelah menambah volum fizikal ke kumpulan volum

Jangan lupa umount volum lojikal terlebih dahulu

lvextend -l +100%FREE /dev/volum-tambahan/filem
e2fsck -f /dev/volum-tambahan/filem
resize2fs /dev/volum-tambahan/filem

Categories
perisian perkakasan

Nota LVM #1

Saya mempunyai 3 cakera keras
1 berkapasiti 80 GB
2 masing-masing berkapasiti 40 GB

Saya ingin membina satu partition dengan saiz 60 GB dengan 2 cakera keras 40 GB. Bakinya akan saya fikirkan kegunaannya dikemudian hari.

Jadikan cakera keras 40 GB pertama sebagai volum fizikal
[code lang=’plain’]# pvcreate /dev/sdb
Physical volume “/dev/sdb” successfully created[/code]

Jadikan cakera keras 40 GB kedua sebagai volum fizikal
[code lang=’plain’]# pvcreate /dev/sdc
Physical volume “/dev/sdc” successfully created[/code]

Masukkan kedua-dua volum fizikal tadi ke kumpulan volum yang diberi nama (dibuat saat ini) volum-tambahan
[code lang=’plain’]# vgcreate volume-tambahan /dev/sdb /dev/sdc
Volume group “volume-tambahan” successfully created[/code]

Semak sama ada kumpulan volum tersebut tadi berjaya dicipta
[code lang=’plain’]# vgscan
Reading all physical volumes. This may take a while…
Found volume group “volume-tambahan” using metadata type lvm2[/code]

Papar maklumat kumpulan volum tadi
[code lang=’plain’]# vgdisplay volume-tambahan
— Volume group —
VG Name volume-tambahan
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 2
Metadata Sequence No 1
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 0
Open LV 0
Max PV 0
Cur PV 2
Act PV 2
VG Size 79.99 GB
PE Size 4.00 MB
Total PE 20478
Alloc PE / Size 0 / 0
Free PE / Size 20478 / 79.99 GB
VG UUID LRJHvx-ZqMd-5iZ1-xbcY-PqKz-igvu-JtyksY[/code]

Cipta volum lojikal bernama filem dengan kapasiti 60 GB pada kumpulan volum volum-tambahan
[code lang=’plain’]# lvcreate -n filem –size 60g volume-tambahan
Logical volume “filem” created[/code]

Semak penggunaan kumpulan volum. Perhatikan pada baris ketiga terakhir yang menunjukkan 60 Gb telah diperuntukkan untuk saya guna
[code lang=’plain’]# vgdisplay volume-tambahan
— Volume group —
VG Name volume-tambahan
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 2
Metadata Sequence No 2
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 1
Open LV 0
Max PV 0
Cur PV 2
Act PV 2
VG Size 79.99 GB
PE Size 4.00 MB
Total PE 20478
Alloc PE / Size 15360 / 60.00 GB
Free PE / Size 5118 / 19.99 GB
VG UUID LRJHvx-ZqMd-5iZ1-xbcY-PqKz-igvu-JtyksY[/code]

Sediakan sistem fail untuk volum lojikal filem
[code lang=’plain’]# mkfs.ext3 /dev/volume-tambahan/filem
mke2fs 1.41.3 (12-Oct-2008)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
3932160 inodes, 15728640 blocks
786432 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=0
480 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424

Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 25 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.[/code]

Papar maklumat volum lojikal tadi
[code lang=’plain’]# lvdisplay /dev/volume-tambahan/filem
— Logical volume —
LV Name /dev/volume-tambahan/filem
VG Name volume-tambahan
LV UUID JgDc0v-Hxtc-V1Is-LNQL-m731-CgJ6-z4ZNY4
LV Write Access read/write
LV Status available
# open 0
LV Size 60.00 GB
Current LE 15360
Segments 2
Allocation inherit
Read ahead sectors auto
– currently set to 256
Block device 254:2[/code]

Cuba mount volum lojikal tadi dan semak dengan df
[code lang=’plain’]# mkdir /mnt/filem
# mount /dev/volume-tambahan/filem /mnt/filem/
# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/debian-root
78G 652M 73G 1% /
tmpfs 253M 0 253M 0% /lib/init/rw
udev 10M 656K 9.4M 7% /dev
tmpfs 253M 0 253M 0% /dev/shm
/dev/sda1 228M 9.4M 207M 5% /boot
/dev/mapper/volume–tambahan-filem
60G 180M 56G 1% /mnt/filem[/code]

Perhatikan pada baris terakhir yang menunjukkan bahawa volum lojikal tadi telah boleh digunakan.

Sumber rujukan:
http://www.debian-administration.org/articles/410

Categories
linux perkakasan

Peranti tidak dapat dikesan pada sistem RHEL 3?

Tadi lepas pulihkan semula klon imej pelayab mel RHEL 3, tiba-tiba tiada kad rangkaian dikesan apabila menaip
# ifconfig -a

Pelik! Teringat pula buku teks RHCE yang telah dibaca hampir 2 tahun lalu yang ada memperihalkan mengenai kudzu. Program ini boleh mengesan dan mengkonfigurasikan peranti pada komputer dan juga vm anda.

Apa lagi, saya pun taip
# kudzu

dan pilih “Configure” untuk membolehkan peranti rangkaian saya dikesan oleh sistem.

Program kudzu ini telah digantikan dengan HAL semenjak Fedora 9 (RHEL 4?).

Categories
linux perisian perkakasan

Tidak dapat eject cdrom

Jika anda menggunakan arahan:
sudo umount /media/cdrom0/

dan outputnya seperti berikut:

umount: /media/cdrom0: device is busy
umount: /media/cdrom0: device is busy

cuba
sudo umount -l /media/cdrom0/

Categories
perkakasan

4 GiB ingatan pada sistem GNU/Linux 32 bit

Biasanya sistem pengoperasian 32 bit tidak menyokong memori lebih dari 3 GiB. Contoh menggunakan Debian Lenny 32 bit pada laptop dengan RAM 4 GiB ( 2 x 2 GiB)

Jumlah memori dikesan sebelum memasang kernel linux dengan bigmem

free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 2777 305 2472 0 72 111
-/+ buffers/cache: 121 2656
Swap: 6142 0 6142

Untuk pasang kernel tersebut
aptitude install linux-image-`uname -r`-bigmem

But semula komputer dan lihat hasilnya

free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 3793 231 3561 0 13 103
-/+ buffers/cache: 115 3678
Swap: 6142 0 6142

Walaubagaimanapun, prestasi sistem 32 bit langsung tidak setanding dengan sistem 64 bit. Anda akan nampak perbezaannya semasa menggunakan program permainan komputer seperti Heroes of Newerth.