Categories
linux

Pasang VirtualBox 4.3 Pada OL 6

 1. Tukar enabled=0 kepada enable=1 pada bahagian [public_ol6_addons] pada /etc/yum.repos.d/public-yum-ol6.repo
 2. Pasang pakej-pakej yang diperlukan

  yum install dkms binutils gcc make patch libgomp glibc-headers glibc-devel kernel-headers kernel-devel

 3. Pasang VirtualBox 4.3

  yum install VirtualBox-4.3

Categories
linux

Pasang Pelayan VNC Pada OL 6

 1. Pasang pakej tigervnc-server

  yum install tigervnc-server

 2. Buatkan satu ID pengguna dan tetapkan kata laluan.

  useradd umarzuki
  passwd umarzuki

 3. Buatkan fail /etc/sysconfig/vncservers dan tetapkan seperti berikut

  [code lang=’plain’]VNCSERVERS=”1:umarzuki”
  VNCSERVERARGS[1]=”-geometry 800×600″[/code]

 4. Cuba mula dan hentikan servis vncserver.

  service vncserver start
  service vncserver stop

 5. Jika tiada sebarang masalah, tetapkan supaya servis ini bermula setiap kali pelayan OL dihidupkan.

  chkconfig vncserver on

 6. Lumpuhkan host-based firewall buat masa ini.

  service iptables stop
  chkconfig iptables off

 7. Mulakan servis vncserver

  service vncserver start

 8. Cuba akses dengan vncviewer (contoh jika IP pelayan OL = 192.168.1.11)

  vncviewer 192.168.1.11:1

Categories
linux

Pasang GNOME pada Oracle Linux 6

Jika anda memasang OL 6 dalam mod teks sebelum ini, gunakan baris arahan berikut

yum groupinstall "GNOME Desktop Environment" "X Window System" "Desktop"

Guna arahan berikut untuk memastikan GNOME berjalan dengan sepatutnya

startx

Categories
linux

Ubah CentOS 6 ke Oracle Linux 6

curl -O https://linux.oracle.com/switch/centos2ol.sh
sh centos2ol.sh

centos2ol-1

centos2ol-2

centos2ol-3