Categories
internet

Tak dapat mulakan nm-applet

Jika anda dapat mesej ralat berikut semasa memulakan nm-applet dari Terminal

** (nm-applet:4083): WARNING **: nma_dbus_init(): could not acquire its service. dbus_bus_acquire_service() says: ‘Connection “:1.118” is not allowed to own the service “org.freedesktop.NetworkManagerInfo” due to security policies in the configuration file’

Anda cuma perlu masukkan pengguna yang anda logmasuk sekarang ke kumpulan netdev
usermod -a -G netdev pengguna

Semak
grep pengguna /etc/group

netdev:x:106:pengguna

Nota: nm-applet gunanya untuk memudahkan penetapan peranti rangkaian. Anda boleh pasang aplikasi ini dengan memasang pakej network-manager

Categories
internet

Pasang Pidgin terbaru pada Debian Lenny

pidgin lenny backports

Pidgin versi lalai (2.4.3) tidak menyokong protokol Yahoo! Messenger, jadi kita perlu memasang versi terbaru. Untuk itu kita perlu menggunakan backports

Tambah repo lenny-backports ke senarai repo; /etc/apt/sources.list

deb http://www.backports.org/debian lenny-backports main contrib non-free

Sebagai pengguna root, kemaskini senarai aplikasi

aptitude update

Pasang kekunci arkib untuk pengesahan pakej yang bakal dimuaturun

aptitude install debian-backports-keyring

Pasang Pidgin dari repo lenny-backports

aptitude -t lenny-backports install pidgin

Categories
Pelbagai

Set semula kata laluan pengguna root MySQL

Katakan anda telah terlupa kata laluan sebagai pengguna root atau pengurus sistem pengkalan data anda telah berhenti kerja tanpa sebarang berita. dan anda perlu membina sebuah pengkalan data untuk pemasangan Drupal sebagai aplikasi web syarikat.

Matikan dahulu servis mysql-server

/etc/init.d/mysql stop

Mulakan servis tersebut dalam “safe-mode” dan langkau pengesahan

mysqld_safe --skip-grant-tables

log masuk ke konsol mysql

mysql

Masa untuk set semula kata laluan root ke abcd1234 (contoh sahaja) !

[code=’sql’]use mysql;
update user set Password=PASSWORD(‘abcd1234′) WHERE User=’root’;
flush privileges;[/code]

Keluar dari konsol mysql

\q

Matikan dan mulakan semula servis mysql-server

/etc/init.d/mysql stop
/etc/init.d/mysql start

Sekarang cuba log masuk ke pelayan mysql sebagai pengguna root

mysql -u root -p

Categories
Pelbagai

Selongkar pengkalan data tanpa mengetahui kata laluan pengguna root MySQL

Bagaimana?

Pada setiap pemasangan msql-server Debian, akan dicipta pengguna debian-sys-maint

Maklumat kata laluan boleh didapatkan dari /etc/mysql/debian.cnf, tetapi anda mesti mempunyai akses sebagai pengguna root di dalam sistem Debian.

grep password /etc/mysql/debian.cnf

Sekarang, salin kata laluan tersebut dan log masuk ke konsol MySQL sebagai pengguna debian-sys-maint

mysql -u debian-sys-maint -p

Kalau kita perhatikan privileges pengguna ini:

[code lang=”sql”]mysql> use mysql;
mysql> select User, Host, Password, Select_priv, Insert_priv, Update_priv, Delete_priv, Create_priv, Drop_priv, Reload_priv, Shutdown_priv, Process_priv, File_priv, Grant_priv, References_priv, Index_priv, Alter_priv, Show_db_priv, Super_priv, Create_tmp_table_priv, Lock_tables_priv, Execute_priv, Repl_slave_priv, Repl_client_priv, Create_view_priv, Show_view_priv, Create_routine_priv, Alter_routine_priv, Create_user_priv, Event_priv, Trigger_priv from user where User = ‘debian-sys-maint’;
+——————+———–+——————————————-+————-+————-+————-+————-+————-+———–+————-+—————+————–+———–+————+—————–+————+————+————–+————+———————–+——————+————–+—————–+——————+——————+—————-+———————+——————–+——————+————+————–+
| User | Host | Password | Select_priv | Insert_priv | Update_priv | Delete_priv | Create_priv | Drop_priv | Reload_priv | Shutdown_priv | Process_priv | File_priv | Grant_priv | References_priv | Index_priv | Alter_priv | Show_db_priv | Super_priv | Create_tmp_table_priv | Lock_tables_priv | Execute_priv | Repl_slave_priv | Repl_client_priv | Create_view_priv | Show_view_priv | Create_routine_priv | Alter_routine_priv | Create_user_priv | Event_priv | Trigger_priv |
+——————+———–+——————————————-+————-+————-+————-+————-+————-+———–+————-+—————+————–+———–+————+—————–+————+————+————–+————+———————–+——————+————–+—————–+——————+——————+—————-+———————+——————–+——————+————+————–+
| debian-sys-maint | localhost | *C4DE1DBC0DDF9F6893FEF7F64E5BA549A7B3F2E9 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y |
+——————+———–+——————————————-+————-+————-+————-+————-+————-+———–+————-+—————+————–+———–+————+—————–+————+————+————–+————+———————–+——————+————–+—————–+——————+——————+—————-+———————+——————–+——————+————+————–+
1 row in set (0.00 sec)[/code]

Nampaknya pengguna ini cuma tidak mempunyai privileges berikut:
Create_view_priv
Show_view_priv
Create_routine_priv
Alter_routine_priv
Create_user_priv

Bahayakan kalau ada orang lain tahu kata laluan pengguna root? 🙂

Categories
Pelbagai

Setup Skolelinux dengan VMware Player

Berikut adalah nota saya mengenai setup Skolelinux yang saya gunakan pada MOE OSSDAY 2010

Setelah memasang 1 mesin virtual main server & 1 mesin virtual workstation, tukar peranti rangkaian virtual kedua-dua mesin tersebut ke host-only.

Tambah berikut ke /etc/hosts pada mesin perumah
[code lang=’plain’]10.0.2.2 www tjener.intern tjener backup[/code]

Edit /etc/network/interfaces pada workstation seperti berikut
[code lang=’plain’]#iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet static
address 10.0.2.50
netmask 255.255.254.0
broadcast 10.0.3.255
gateway 10.0.2.2
dns-nameservers 10.0.2.2
dns-search intern[/code]

Mulakan semula servis network pada workstation
/etc/init.d/networking restart

Pindahkan fail konfigurasi dhcpd untuk vmnet1 pada perumah ke suatu lokasi yang lain
mv /etc/vmware/vmnet1/dhcpd/dhcpd.conf backup-conf/

Mulakan semula sevis vmware pada perumah
/etc/init.d/vmware restart

Tambah pengguna melalui lwat (pergi ke http://www/lwat)
* nama pengguna = admin
* kata laluan serupa dengan kata laluan root

Tambah workstation ke dalam senarai Machine pada lwat. Cuma perlu isikan ruangan hostname & mac address
* tetapkan hostname = static00
* masukkan mac address workstation

Sekarang sepatutnya dah boleh log masuk dari workstation menggunakan pengguna yang telah ditambah dari lwat

Categories
internet

Logo Google – Video peringatan John Lennon

Perasan tak ada butang main/play pada logo Google hari ini dan semalam?

Klik pada gambar butang main dan setelah mula bermain, jangan lupa klik butang pause untuk menyalin video dari folder /tmp (linux).

Jika anda terus mainkan video sampai habis, laman carian “John Lennon” akan terus dimuatkan.

Categories
vmware

Memasang Virtual Appliance Citadel pada VMware Player

Saya andaikan anda telah memuat turun:
Virtual appliance Citadel dari http://www.citadel.org/doku.php/installation:appliance dan
VMware OVF Tool dari http://communities.vmware.com/community/vmtn/vsphere/automationtools/ovf
ke dalam ~/Downloads
serta mengetahui apa itu Citadel. Jika tidak sila ke http://www.citadel.org/doku.php/installation:getting_started terlebih dahulu.

Mari kita mulakan sekarang. Setelah mengekstrak fail appliance.zip pada ~/Downloads, pasang VMware OVF tool
sudo sh VMware-ovftool-2.0.1-260188-lin.i386.sh

Kemudian tukar virtual appiance tadi dari format ovf ke vmx
ovftool Citadel\ virtual\ appliance/Citadel\ virtual\ appliance.ovf Citadel\ virtual\ appliance/Citadel\ virtual\ appliance.vmx

Siap? Mulakan VMware Player dan muatkan fail vmx tadi

Setelah Citadel dimuatkan sepenuhnya, tibalah masanya untuk menetapkan capaian ke pelayan virtual Citadel kita ini.

Pilih IP

Pilih IP

Tetapkan IP sebagai dinamik (DHCP)

Set IP ke dinamik

Pilih Shell

Laksanakan arahan untuk mendapatkan IP dari pelayan DHCP virtual VMware. Saya andaikan anda telah menetapkan IP sebagai Host-only

Dapatkan IP

Buka pelungsur web dan taipkan IP yang diberikan oleh arahan dhclient sebentar tadi.

Log masuk sebagai admin dengan

Nama pengguna: admin
Kata laluan: admin

Masuk ke antaramuka web Citadel

Selamat bereksperimentasi dengan pelayan virtual Citadel anda!

contoh laman "summary"