Categories
internet perisian

Pasang Iceweasel 6.0/Firefox 6.0 pada Debian 6 (Squeeze)

 1. Log masuk sebagai root pada terminal/emulator terminal
 2. Pastikan baris berikut ada di dalam /etc/apt/sources.list
  [code lang=”plain”]deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main
  deb http://mozilla.debian.net/ squeeze-backports iceweasel-release[/code]
 3. Dan buat fail /etc/apt/preferences.d/mozilla dengan kandungan seperti berikut:
  [code lang=”plain”]Package: iceweasel-release
  Pin: release a=squeeze-backports
  Pin-Priority: 200[/code]
  *teknik ini dipanggil apt-pinning untuk meningkatkan keutamaan pakej iceweasel dari repo squeeze-backports berbanding “main” yang pada dasarnya mempunyai keutamaan 500
 4. Import kunci arkib debian mozilla untuk pengesahan pakej yang bakal dimuaturun.
  wget -O- -q http://mozilla.debian.net/archive.asc | gpg --import
  gpg --export -a 06C4AE2A | sudo apt-key add -
 5. Kemaskini senarai aplikasi yang terdapat pada repo digunakan
  aptitude update
 6. Pasang Iceweasel 6.0
  aptitude -t squeeze-backports install iceweasel
Categories
linux vmware

Pasang VMware Tools pada VM Debian 6

 1. Pasang pakej-pakej yang diperlukan

  aptitude install build-essential linux-headers-2.6-686 libglib2.0-0

  linux-headers-2.6-686 bergantung kepada output ‘uname -r’, jika 2.6.32-5-amd64, maka pilih linux-headers-2.6-amd64

 2. Selepas memilih untuk memasang VMware Tools, mula mengekstrak fail pemasangan VMware Tools

  mount /dev/cdrom /mnt/
  tar -xvf /mnt/VMwareTools-8.4.6-385536.tar.gz -C /tmp/

 3. Untuk pemasangan
  cd /tmp/vmware-tools-distrib/
  ./vmware-install.pl
 4. Tekan kekunci Enter untuk semua soalan dan siap!
 5. vmware tools loaded