Categories
linux

Observium apache – Data fetch failure

Tambah RewriteRule ^(server-info|server-status) - [L] sebelum mana-mana Rewrite di dalam .htaccess

Output ujian yang berjaya seperti berikut

/usr/lib/observium_agent/local/apache
<<>>
791
52263936
1.88869
1123
.704363
46539.6
66073.2
U
U
14
0
0
1
0
0
0
0
0
0
485

Categories
Pelbagai

Pasang Storagecraft SPX pada CentOS 6

Pasangkan repo storagecraft

wget https://downloads.storagecraft.com/spx/CentOS6/storagecraft-repo-latest.rpm -O storagecraft-repo-latest.rpm
yum install storagecraft-repo-latest.rpm -y

yum remove fprintd-pam -y

Semak kernel yang disokong oleh spx

yum list kmod-stcvsm-*

Jika versi kernel yang dipakai (but masuk) tidak tersenarai, but masuk (reboot) ke kernel terdahulu,buangkan kernel tadi dan pasang versi kmod-stcvsm dengan nombor versi terbaharu.

Kemudian but semula dan pasang spx

yum install spx

Masukkan pengguna yang hendak diberi kebenaran menggunakan SPX ke group spx

/usr/bin/gpasswd -a $USER spx