Categories
pemacu

Memasang pemacu video ATI pada Debian Squeeze ‘cara Debian’

Pastikan seksyen non-free untuk repo telah ditetapkan di dalam /etc/apt/sources.list seperti di bawah

deb http://ftp.us.debian.org/debian squeeze main contrib non-free

Pasang pakej-pakej yang diperlukan

aptitude update
aptitude install fglrx-control fglrx-driver

Untuk tetapan minima, cipta fail xorg.conf didalam direktori utama anda ($HOME/xorg.conf) dengan kandungan seperti berikut

[code=”plain”]
Section “Device”
Identifier “ATI”
Driver “fglrx”
EndSection

Section “Screen”
Identifier “Default Screen”
DefaultDepth 24
EndSection
[/code]

Untuk mencipta tetapan automatik, guna arahan berikut sebagai pengguna root

aticonfig --initial

But semula komputer dan pilih masuk ke recovery mode

Namakan semula xorg.conf (jika ada)

mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf-lama

Salin xorg.conf yang kita telah cipta sebentar tadi ke /etc/X11

cp /home/nama-pengguna-anda/xorg.conf /etc/X11

But semula komputer

reboot

Sumber:

http://wiki.debian.org/ATIProprietary#Squeeze

Categories
pemacu

Memasang pemacu video ATI atau NVIDIA cara malas

Muaturun skrip sgfxi sebagai pengguna root. Pastikan X telah dimatikan terlebih dahulu ( /etc/init.d/gdm3 stop )

cd /usr/local/bin
wget -Nc smxi.org/sgfxi
chmod +x sgfxi

Mulakan memasang pemacu video anda

sgfxi

Categories
internet perisian

Membolehkan penggunaan pemalam Java untuk Iceweasel

Untuk membolehkan pelungsur web Iceweasel memapar/memainkan aplet java, kita terlebih dahulu mestilah memasang pemalam yang sesuai. Contoh pada Debian Squeeze 64-bit

Versi java yang saya gunakan (versi yang datang sekali dengan pemasangan Debian Squeeze)
java -version

Output arahan

java version “1.6.0_18”
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.8.2) (6b18-1.8.2-4)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 16.0-b13, mixed mode)

Pasang pemalam java
aptitude install icedtea6-plugin

Kemudian anda akan diminta untuk memulakan semula Iceweasel (jika sedang menggunakannya). Klik OK

Sepatutnya bila anda pergi ke about:plugins, anda akan dapat melihat yang pemalam java telah boleh digunakan

Apabila anda pergi ke http://www.java.com/en/download/help/testvm.xml untuk menguji pemalam java, anda sepatutnya nampak seperti berikut

Categories
perisian rangkaian

Pelayan Fax (fax digital) dengan Debian Lenny

Saya mengandaikan anda menggunakan Debian 32-bit

Teknik ini akan membolehkan anda menghantar faks dari komputer dengan menggunakan fail digital (cth: pdf) tanpa menggunakan mesin faks

Pasang modem ARTNET dengan chipset V1456VQE pada komputer

Mulakan sistem Debian anda

Uji dengan minicom dengan tetapan berikut:

Serial Device: /dev/ttyS0 (boleh dipastikan dengan arahan dmesg | grep tty)
Bps/Par/Bits: 115200 8N1

Kemudian pilih Save as dfl

Kalau berjaya, OK akan tertera


Install Hylafax 6

Export kunci gpg repo http://code.highrise.ca/ sebagai pengguna root

gpg --recv-key CC4D3D27
gpg --export --armour CC4D3D27 | sudo apt-key add -

Tambah repo code.highrise.ca ke dalam /etc/apt/sources.list (untuk mendapatkan kemaskini perisian)

deb http://code.highrise.ca/apt/ lenny hf-6.0

Kemaskini senarai pakej

aptitude update

Pergi ke http://code.highrise.ca/apt/build/debian-lenny-i386/hf-6.0/

Muaturun hylafax-client_6.0.5_i386.deb & hylafax-server_6.0.5_i386.deb (atau yang lebih baharu)

Pasang kedua-dua pakej tadi

dpkg -i hylafax-client_6.0.5_i386.deb
dpkg -i hylafax-server_6.0.5_i386.deb

Buat skrip /usr/sbin/start-hylafax dengan kandungan seperti dibawah

[code lang=’bash’]#!/bin/bash
/etc/init.d/hylafax stop
cp -a /var/spool/hylafax/etc/* /etc/hylafax/
/etc/init.d/hylafax start[/code]

Jadikan skrip tadi executable

chmod +x /usr/sbin/start-hylafax

Tambah baris berikut ke dalam /etc/inittab

T0:23:respawn:/usr/sbin/faxgetty ttyS0

Muaturun AvantFax

Pasang AvantFax berdasarkan http://www.avantfax.com/install.php

Pasang pelayan web untuk membolehkan memuaturun fax yang dihantar dari pelungsur web pada IP/fax

aptitude install apache2
cd /var/www
ln -s /var/spool/hylafax/recvq fax

Mulakan semula servis pelayan fax

/etc/init.d/hylafax stop
start-hylafax

Sekarang sebarang fax yang dihantar ke pelayan fax anda boleh dimuaturun dari 127.0.0.1/fax (ganti 127.0.0.1 dengan alamat pelayan fax)

Sumber:
http://wiki.debian.org/HylaFax
http://code.highrise.ca/apt/
http://www.avantfax.com/install.php