Categories
internet perisian

Nota rsync #1

Jika rsync melalui port selain 22 (dari klien), contohnya port 1111 dengan folder sasaran pada /home/pengguna/fail besar/ ke /home/backup/

rsync -av --progress --rsh='ssh -p1111' pengguna@pegguna.com:"/home/pengguna/fail besar/" /home/backup

*Gantikan pengguna.com dengan IP jika tidak menggunakan nama hos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *