Categories
vmware

Pasang VMware Player pada Debian Squeeze AMD64

 1. Muaturun installer VMware Player untuk Linux 64-bit
 2. Buka GNOME Terminal dan taip
  su -c 'sh Downloads/VMware-Player-versi.x86_64.bundle'
 3. Pilih “I Agree” dan tekan butang Next
 4. Pilih Yes jika mahu mendapat notifikasi apabila terdapat kemaskini untuk VMware Player & klik butang Next
 5. Pilih No jika tidak mahu menghantar maklumat penggunaan VMware Player anda kepada VMware & klik butang Next
 6. Klik butang Install untuk memulakan pemasangan
 7. Klik butang Close setelah proses pemasangan selesai
 8. Pergi ke menu Applications, pilih System Tools dan klik VMware Player
 9. Klik butang Accept untuk menerima perjanjian pengguna

Sekarang anda sudah boleh mula menggunakan VMware Player pada Debian Squeeze 64-bit

Categories
linux perisian virtualbox

Antaramuka web untuk VirtualBox 4.1

 1. Sebagai pengguna root, pasang VirtualBox 4.1
  wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | apt-key add -
  aptitude update
  aptitude install virtualbox-4.1
 2. Muaturun phpvirtualbox dari http://code.google.com/p/phpvirtualbox/downloads/list dan pasang
  cp phpvirtualbox-4.1-5.zip /var/www/
  aptitude install unzip
  cd /var/www/
  unzip phpvirtualbox-4.1-5.zip
  ln -s /var/www/phpvirtualbox-4.1-5 /var/www/phpvirtualbox
  cp phpvirtualbox/config.php-example phpvirtualbox/config.php
 3. Tukar format config.php ke format unix
  aptitude install dos2unix
  cd phpvirtualbox/
  dos2unix config.php
 4. Konfigur tetapan phpvirtualbox (sesuaikan dengan tetapan anda)
  [code=’plain’]/* Username / Password for system user that runs VirtualBox */
  var $username = ‘vbox’;
  var $password = ‘vbox’;

  /* SOAP URL of vboxwebsrv (not phpVirtualBox’s URL) */
  var $location = ‘http://192.168.1.104:18083/’;[/code]

 5. Pasang pelayan web
  aptitude install apache2
  aptitude install libapache2-mod-php5
  aptitude install php-soap
  service apache2 restart
 6. Cipta fail konfigurasi servis web virtualbox
  touch /etc/default/virtualbox
 7. Konfigur tetapan servis web virtualbox (sesuaikan dengan tetapan anda)
  [code=’plain’]VBOXWEB_USER=’vbox’
  VBOXWEB_HOST=’192.168.1.104′
  VBOXWEB_LOGFILE=’/var/log/vboxweb'[/code]
 8. Cipta dan beri kebenaran menulis untuk fail log servis web virtualbox
  touch /var/log/vboxweb
  chmod o+w /var/log/vboxweb
 9. Tambah pengguna servis web virtualbox dan masukkannya ke kumpulan vboxusers
  useradd -m vbox
  passwd vbox
  usermod -a -G vboxusers vbox
 10. Mulakan servis web virtualbox
  service vboxweb-service start
 11. Muaturun Oracle VM VirtualBox Extension Pack dan pasang
  VBoxManage extpack install Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.6-74713.vbox-extpack
 12. Tetapkan supaya servis web virtualbox bermula tiap kali debian dimulakan
  update-rc.d vboxweb-service defaults
 13. Akses pada URL http://192.168.1.104/phpvirtualbox

Pengguna adalah admin dengan katalaluan admin

Categories
internet perisian

Pasang Icedove 3.1 pada Debian Squeeze

Jika anda pernah memasang Iceweasel 4.0 pada Squeeze, tentu anda mahukan Icedove 3.1 pula!

 1. Tambah berikut didalam /etc/apt/sources.list
  [code=’plain’]deb http://mozilla.debian.net/ squeeze-backports icedove-3.1[/code]
 2. Pastikan kandungan /etc/apt/preferences seperti berikut (apt pinning)
  [code=’plain’]Package: *
  Pin: release a=squeeze
  Pin-Priority: 300

  Package: iceweasel-4.0 icedove-3.1
  Pin: release a=squeeze-backports
  Pin-Priority: 200[/code]

 3. Kemaskini senarai repo
  aptitude update
 4. Pasang Iceweasel 3.1
  aptitude -t squeeze-backports install icedove

Mungkin anda tertanya mengapa apt pinning?
Ini adalah untuk memastikan sebarang kemaskini untuk Iceweasel 4.0 dan Icedove 3.1 yang dikeluarkan oleh pembangun Mozilla Debian boleh didapatkan apabila mengemaskini Debian Squeeze

Categories
pemacu

Memasang pemacu video ATI pada Debian Squeeze ‘cara Debian’

Pastikan seksyen non-free untuk repo telah ditetapkan di dalam /etc/apt/sources.list seperti di bawah

deb http://ftp.us.debian.org/debian squeeze main contrib non-free

Pasang pakej-pakej yang diperlukan

aptitude update
aptitude install fglrx-control fglrx-driver

Untuk tetapan minima, cipta fail xorg.conf didalam direktori utama anda ($HOME/xorg.conf) dengan kandungan seperti berikut

[code=”plain”]
Section “Device”
Identifier “ATI”
Driver “fglrx”
EndSection

Section “Screen”
Identifier “Default Screen”
DefaultDepth 24
EndSection
[/code]

Untuk mencipta tetapan automatik, guna arahan berikut sebagai pengguna root

aticonfig --initial

But semula komputer dan pilih masuk ke recovery mode

Namakan semula xorg.conf (jika ada)

mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf-lama

Salin xorg.conf yang kita telah cipta sebentar tadi ke /etc/X11

cp /home/nama-pengguna-anda/xorg.conf /etc/X11

But semula komputer

reboot

Sumber:

http://wiki.debian.org/ATIProprietary#Squeeze

Categories
internet perisian

Membolehkan penggunaan pemalam Java untuk Iceweasel

Untuk membolehkan pelungsur web Iceweasel memapar/memainkan aplet java, kita terlebih dahulu mestilah memasang pemalam yang sesuai. Contoh pada Debian Squeeze 64-bit

Versi java yang saya gunakan (versi yang datang sekali dengan pemasangan Debian Squeeze)
java -version

Output arahan

java version “1.6.0_18”
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.8.2) (6b18-1.8.2-4)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 16.0-b13, mixed mode)

Pasang pemalam java
aptitude install icedtea6-plugin

Kemudian anda akan diminta untuk memulakan semula Iceweasel (jika sedang menggunakannya). Klik OK

Sepatutnya bila anda pergi ke about:plugins, anda akan dapat melihat yang pemalam java telah boleh digunakan

Apabila anda pergi ke http://www.java.com/en/download/help/testvm.xml untuk menguji pemalam java, anda sepatutnya nampak seperti berikut

Categories
linux pemacu

Masalah Paparan Video Kurang Lancar

Kalau anda menggunakan Compaq CQ40-115AU yang dilengkapi dengan peranti video ATI HD3200, mungkin anda akan mengalami masalah paparan video yang kurang lancar selepas memasang/menaiktaraf ke Debian Squeeze. Jawapannya adalah dengan memasang pakej firmware-linux-nonfree

Terlebih dahulu, benarkan repo non-free didalam /etc/apt/sources.list, contohnya seperti berikut:

deb http://ftp.us.debian.org/debian squeeze main contrib non-free

Kemudian barulah pasang pakej firmware-linux-nonfree
aptitude install firmware-linux-nonfree