Categories
zimbra

Senaraikan member CoS Zimbra

Dapatkan ID CoS

zmprov gac -v | grep -e cn: -e zimbraId

Senaraikan account dengan CoS tersebut

zmprov sa zimbraCOSId=e00428a1-0c00-11d9-836a-000d93afea2a

Categories
linux vmware

Pasang vSphere CLI pada Ubuntu 14.04

Muaturun dan pasang vSphere CLI terbaharu

tar -xvf Downloads/VMware-vSphere-CLI-6.0.0-2503617.x86_64.tar.gz
cd vmware-vsphere-cli-distrib/
sudo ./vmware-install.pl

Jika berlaku ralat module SOAP Lite, muaturun dan pasang secara manual

tar -xvf Downloads/SOAP-Lite-1.19.tar.gz
SOAP-Lite-1.19/
perl Makefile.PL
make
make test
sudo make install

Jika ada masalah memasang modul perl, guna arahan berikut berdasarkan modul yang diperlukan

sudo cpan Nama::Modul

Categories
zimbra

Full backup Zimbra NE

su -zimbra
zmbackup -f -a all -s `zmhostname`

Untuk query status backup
zmbackupquery --type full