Categories
email internet

Nota pemasangan Zarafa Open Source pada Debian Squeeze 32-bit

Note: Integrasi exim4 masih lagi tidak berfungsi, sekadar menjalankan antaramuka buat masa ini
OS: Debian 6.0.6 32-bit
ZCP: 7.1.1-37812-debian-6.0-i386

Pasang pakej-pakej yang diperlukan (Apache, PHP & MySQL)
aptitude install mysql-server
aptitude install apache2-mpm-prefork libapache2-mod-php5

Ubah kebenaran untuk skrip pemasangan
chmod 755 install.sh

Laksanakan skrip pemasangan dari folder Zarafa opensource yang telah diekstrak
./install.sh

Kebanyakan soalan, cuma tekan kekunci Enter

Jika terdapat masalah dependency, guna arahan berikut
apt-get -f install

Ubah permission /var/lib/zarafa-webapp/tmp supaya boleh diakses oleh apache
chown www-data:www-data /var/lib/zarafa-webapp/tmp

Cipta pengguna pertama yang akan menjadi admin
zarafa-admin -c user1 -f 'user1' -p abc123 -e user1@mydomain.com

Mulakan semula apache
/etc/init.d/apache2 restart

Penggunaan RAM cuma 77MB (cuba bandingkannya dengan Zimbra!)
[code lang=’plain’]# free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 502 467 34 0 53 337
-/+ buffers/cache: 77 425
Swap: 983 0 983
[/code]