Categories
linux

Menu Firefox LXDE

cat /home/user/.local/share/applications/firefox.desktop

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Type=Application
Name=Firefox
Name[en_US]=Firefox
Exec=/home/user/firefox/firefox
Comment[en_US]=Firefox web browser
StartupNotify=false
Icon=/home/user/firefox/browser/icons/mozicon128.png

Categories
perisian

Aplikasi tambahan penting untuk LXDE Debian Lenny

Tiada sound mixer default untuk LXDE pada Debian Lenny, jadi anda perlu pasang alsamixergui
aptitude install alsamixergui

Sekarang anda sudah boleh kuat/perlahankan bunyi. Alsamixergui berada pada menu Audio & Video

Categories
internet perisian

Mula secara automatik nm-applet pada LXDE

Anda perlu tambah @nm-applet dalam /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart untuk membolehkan nm-applet dimulakan secara automatik pada Debian Lenny

Sebagai root
su -

Taip arahan berikut
echo @nm-applet >> /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart

Nanti setiap kali anda mulakan LXDE, nm-applet akan dimulakan secara automatik.