Categories
internet perisian

Nota Zarafa #1

Nota pemasangan Zarafa pada Debian Lenny

Pastikan ada sekurang-kurangnya baris repo berikut di dalam /etc/apt/sources.list

deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib
deb http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib
deb http://ftp.tw.debian.org/debian lenny main contrib non-free
deb http://debs.host-consultants.de/ lenny main zarafa

Tetapkan apt-pinning pada /etc/apt/preferences

Package: *
Pin: release o=Host-Consultants
Pin-Priority: 900

Tetapkan untuk mendapat pakej yang sah dan kemaskini senarai aplikasi yang terdapat pada setiap repo

wget -q http://debs.host-consultants.de/public.key -O- | apt-key add -
aptitude update

Pasang pakej-pakej yang diperlukan

aptitude install zarafa postfix postfix-mysql

Tambah berikut di dalam /etc/postfix/main.cf

mailbox_transport = zarafa:
zarafa_destination_recipient_limit = 1
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-aliases.cf

Tambah berikut di dalam /etc/postfix/master.cf

[code=”plain”]zarafa unix – n n – 10 pipe
flags= user=vmail argv=/usr/bin/zarafa-dagent ${user}[/code]

tambah pengguna vmail tetapi jangan tetapkan kata laluan

adduser vmail

Betulkan kata laluan untuk pengguna root mysql di dalam /etc/zarafa/server.conf dan tetapkan pengguna vmail sebagai local admin user

mysql_password = password
local_admin_users = root vmail

Buat fail /etc/postfix/mysql-aliases.cf dengan kandungan seperti berikut

user = root
password = password
hosts = 127.0.0.1
dbname = zarafa
query = select value from objectproperty where objectid=(select objectid from objectproperty where value='%s' limit 1) and propname='loginname';

Tetapkan maklumat ownership untuk folder /var/lib/zarafa-webaccess/tmp/ kepada pengguna www-data (pelayan web)

chown -R www-data:www-data /var/lib/zarafa-webaccess/tmp/

Tambah pengguna dengan privilege admin

/usr/bin/zarafa-admin -c umarzuki -p password -e umarzuki@contoh.com -f "Umarzuki Mochlis" -a 1
/usr/bin/zarafa-admin --create-store umarzuki

Mulakan servis-servis yang diperlukan

/etc/init.d/apache2 start
/etc/init.d/postfix start
/etc/init.d/zarafa-server start
/etc/init.d/zarafa-spooler start

Sepatutnya Webaccess Zarafa boleh dicapai pada laman contoh.com/webaccess jika URL pelayan emel anda adalah contoh.com

Categories
vmware

Memasang Virtual Appliance Citadel pada VMware Player

Saya andaikan anda telah memuat turun:
Virtual appliance Citadel dari http://www.citadel.org/doku.php/installation:appliance dan
VMware OVF Tool dari http://communities.vmware.com/community/vmtn/vsphere/automationtools/ovf
ke dalam ~/Downloads
serta mengetahui apa itu Citadel. Jika tidak sila ke http://www.citadel.org/doku.php/installation:getting_started terlebih dahulu.

Mari kita mulakan sekarang. Setelah mengekstrak fail appliance.zip pada ~/Downloads, pasang VMware OVF tool
sudo sh VMware-ovftool-2.0.1-260188-lin.i386.sh

Kemudian tukar virtual appiance tadi dari format ovf ke vmx
ovftool Citadel\ virtual\ appliance/Citadel\ virtual\ appliance.ovf Citadel\ virtual\ appliance/Citadel\ virtual\ appliance.vmx

Siap? Mulakan VMware Player dan muatkan fail vmx tadi

Setelah Citadel dimuatkan sepenuhnya, tibalah masanya untuk menetapkan capaian ke pelayan virtual Citadel kita ini.

Pilih IP

Pilih IP

Tetapkan IP sebagai dinamik (DHCP)

Set IP ke dinamik

Pilih Shell

Laksanakan arahan untuk mendapatkan IP dari pelayan DHCP virtual VMware. Saya andaikan anda telah menetapkan IP sebagai Host-only

Dapatkan IP

Buka pelungsur web dan taipkan IP yang diberikan oleh arahan dhclient sebentar tadi.

Log masuk sebagai admin dengan

Nama pengguna: admin
Kata laluan: admin

Masuk ke antaramuka web Citadel

Selamat bereksperimentasi dengan pelayan virtual Citadel anda!

contoh laman "summary"